RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Džeci
Vieršy
Kantekstny tłumačalny słoŭnik
Z akcentam
Za toje, što ja razmaŭlaju z akcentam,
Mianie – cha! – adorać padroblenym centam,
A mient zabiare za padrobku ŭ miantoŭku,
Humovym dubcom ź mianie zrobić cynoŭku.
 
Za toje, što ja razmaŭlaju z akcentam,
Mianie zabiaruć i – pincetam, pincetam!
Razrežuć łancetam, pakažuć studentam,
Kab viedałi, jak razmaŭlać z akcentam!
 
I niechta mianie, ź jašče horšym akcentam,
Napoić absentam, abdychaje kientam,
Zaduryć razmovaj ab pientym-dziasientym
I potym paciahnie da apartamentaŭ.
 
I tam biez razmovaŭ (tamu biez akcentu)
Ź mianie pa čarzie buduć ździekvacca rozna.
Ja ŭspomniu mianta, i pincet, i studentaŭ,
Jak błizkich, jak rodnych, jak lepšych... Dy pozna!
 
 
 
 
Padabajecca     Nie padabajecca
2009–2020. Biełaruś, Miensk.