RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Ryhor Baradulin
Vieršy
Kantekstny tłumačalny słoŭnik
*  *  *
Ty adprečyła kryŭdy saboju.
Adpłyła
Zła
Ślapaja imhła.
Saramłiva-tryvožnym saboram
Uva mnie ty śvitalna ŭzyšła.
 
I adrazu
Viasnovyja frazy
Pramaŭlać pačałi marazy.
Mnie nia strašny źniavahi,
Abrazy –
Vidniać zmrok
Tvaich voč abrazy.
 
Radaść ščodraju mierkaju mieru,
Dy zacieplacca śviečki viny,
Ledź dychnie suraviej niedavieru,
I zanyjuć adčaju zvany.
 
Rad ja zoram,
Hajam biełakorym.
Biez tvajho ja načeju śviatła.
Saramłiva-tryvožnym saboram
Uva mnie ty śvitalna ŭzyšła...
 
 
 
 
Padabajecca     Nie padabajecca
2009–2020. Biełaruś, Miensk.