RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Łarysa Hienijuš
Vieršy
Kantekstny tłumačalny słoŭnik
Byvaj
Byvaj, darahaja mnie Praha!..
Ty ŭ bieły prybrałasia iniej
kałi karabiel moj žyćciovy
prystaŭ na Vełtavie siniaj.
 
Advahi było ŭ mianie mała,
nastroj – biełaruski, harotny.
A ty śnieham miesta prybrała
tak biełym, jak našy pałotny!
 
Laciełi, jak byccam-by zory,
tancujučy ź vietram śniažynki,
u biel jany stroiłi horad
i ciešyłi serca čužynki.
 
U nieba ciahnułisia viežy,
tak strojna, jak našy tapołi,
choć viecier nia hnuŭ ich na miežy
i vokał nia słałasia pole...
 
Usio-ž ŭ noč, kałi śniłisia kraski
i sum kryšyŭ serca ŭ akovach –
mnie bajaŭ tajomnyja kazki
hranit hetych viežaŭ viakovych.
 
Byvaj, załacistaja Praha!..
Moj parus kirunak ŭžo mienić...
Uspomniu ciabie ja niabłaha
za kazki i serca kamieńniaŭ.
 
Za pryjaźni daŭniaj aznaki,
za kažnaha Kryvii syna –
pryjmi siańnia, Praha, padziaku
ad ŭnučki Frańciška Skaryny!
 
Hladzi, jak viaki ŭžo, z advahaj
ŭ apieku śviatoha Vacłava...
Byvaj, darahaja mnie Praha,
byvaj ŭ pienie srebnaj Vełtavy...
 
 
 
 
Padabajecca     Nie padabajecca
2009–2020. Biełaruś, Miensk.