RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Łarysa Hienijuš
Vieršy
Kantekstny tłumačalny słoŭnik
Łastaŭka
Zielanieŭ piavučy maj,
Da ziamłi prypaŭšy.
Zakachaŭsia papuhaj
U łastavačku našu.
 
Nie piajun, a łapatun,
Ryžy, jak z pažaru,
Moža jon i pryhažun,
Łastaŭcy — nie para.
 
Łastavačka nad ziamloj
Nizka pralatała
I na movie, na svajoj,
Hetak ščabiatała:
 
— Vopratku tvaju chvalu.
Honar — pavažaju.
Usio ž, skažu,
Ja nie lub-lu
Roznych papuhajaŭ,
Što dziaciej pužajuć.
 
Kałi chočaš z nami žyć,
Jesci našy muški,
Navučysia havaryć
Lepš pa-biełarusku.
 
 
 
 
Padabajecca     Nie padabajecca
2009–2020. Biełaruś, Miensk.