RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Uładzimier Niaklajeŭ
Vieršy
Kantekstny tłumačalny słoŭnik
*  *  *
Vyjšaŭ. Chisnułasia pole
Za niebaschił nieadolny.
«Lubaja, što heta?»
«Vola».
«Vołi nia viedaje volny».
 
Biŭsia. Viartaŭsia dachaty.
Hołaŭ kačaŭ na padole.
«Lubaja, što heta?»
«Kraty».
«Znaju. Za kratami – vola».
 
 
 
 
Padabajecca     Nie padabajecca
2009–2020. Biełaruś, Miensk.