RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Usievaład Ścieburaka
Vieršy
Kantekstny tłumačalny słoŭnik
*  *  *
Jak parviecca
apošni nadziejny
z ruku taŭščynioju kanat
i plaśnie chałodny viecier
u vietrazia dałaniu,
to stanie ŭsio na miescy –
i pyrski, i zorki ŭ niebie,
i biełaje voka poŭni
i my pa kamandzie «zvažaj»!
Tady j pacuki z pakłonam
zajaviacca da kapitana
i ścipła jaho paprosiać
ŭ kamandu ich załičyć.
Karmoj da abrydłaha bierahu
u samaje siniaje mora
pa srebnaj tajemnaj ściežcy
nasupierak usiamu...
My vyjdziem i niedzie sustreniem
taho, kaho hetak čakałi,
kaho nie znajści u korčmach
usich na śviecie partoŭ,
kaho nie nabyć za hrošy,
i vostrym nažom nie nastrašyć,
kaho nie pakłaści ŭ kufar
i słovami nie apisać.
Taho, chto nam daść svabodu
ad sonca, ziamłi i nieba,
ad viery i samapadmanu,
ad kłopataŭ i mituśni.
Praz toje, što jon
najmacniejšy,
biaźłitasny,
biespakarany,
niepaduładny nikomu
biazžarsny
viałiki
ŠTORM!
 
 
 
 
Padabajecca     Nie padabajecca
2009–2020. Biełaruś, Miensk.