RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Usievaład Ścieburaka
Vieršy
Kantekstny tłumačalny słoŭnik
*  *  *

Anatolu Ivaščanku

 
U kožnaj zhodzie jość svajo «hodzie»!
U kožnym dobra jość svajo «do»!
Idu, apranuty pa apošniaj modzie,
adeptam viery ŭ maim narodzie,
viery ŭ nahodu vypić «pa sto».
 
I, ŭłasna kažučy, na ŭłasnaj movie
chočacca tolki zaciata maŭčać.
Ŭ nieskazanym słovie,
nibyta ŭ zamovie,
jadnajucca «dziakuj» i «jo... tvoju mat».
 
A z słovaŭ takich – składajucca vieršy.
I ich zastajecca adno zapisać –
«Ty byŭ nie apošnim, na ščaście j nia pieršym»
napiša chtoś inšy, i, peŭna, što lepšy,
i kropku pastavić, kab ty zmoh pačać...
 
 
 
 
Padabajecca     Nie padabajecca
2009–2020. Biełaruś, Miensk.