RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Łarysa Hienijuš
Vieršy
Kantekstny tłumačalny słoŭnik
*  *  *
Biełarusy iduć, chleb svoj žytni niasuć,
na ručnik pałažyŭšy ŭračysta.
Chleb – jak sonca ŭ rukach, bochan chlebam prapach,
a ručnik, jak ich serca – pračysty.
 
Chleb i sol praź viaki, ŭskłaŭšy na ručniki,
dobrym ludziam nasustrač vynosim.
Ŭnuki siejbitaŭ my, chlebarobaŭ syny,
z pracy my, z čałaviečych adnosin.
 
Jašče bolšy jość skarb – stary piesienny Kraj,
naša mova, što serca kranaje,
hety hołas ziamłi my ad prodkaŭ ŭziałi
i naščadkam jaho zachavajem.
 
Chleb i sol, chleb i sol praź ciarpieńni i bol
nios narod naš rukami ad płuha.
Tym, chto movu kranie, našu dušu pryhnie,
my adpłacim pavodle zasłuhaŭ.
 
Płuh ŭ muzei spačyŭ, siańnia inšy pačyn
Biełarusa pa śviecie prasłaviŭ.
Ŭmiejem žyć i tvaryć, ŭmiejem Kraj baranić,
a siabroŭ streniem chlebam łaskava.
 
 
 
 
Padabajecca     Nie padabajecca
2009–2020. Biełaruś, Miensk.