RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Łarysa Hienijuš
Vieršy
Kantekstny tłumačalny słoŭnik
Śviaty Viečar
Kalada, Kalada, na ziamłi – Śviaty Viečar,
naradziŭsia u jaślach Zbaviciel i Boh.
I pastałi biarozaŭ tanklavyja śviečki
paabapał zaśniežanych, biełych daroh.
 
Chaładno. Mo tamu, što zima na parozie,
adčuvajecca lutaść surovaj pary,
a u połi pustym pa šyrokaj darozie
płačuć niečamu sumna łichija viatry.
 
Čym ža sercy sahreć, jak toj choład adužać?
Ci ahieńčykam ćmianym u sialanskim aknie,
Kaladoju sviatoj, što nasupierak ściužam
ciepłynioj čałaviečyja sercy kranie?
 
Kalada, Kalada... Navat zoram tryvožna.
Pa zabłytanych ściežkach krutoha žyćcia
da svaich ŭ hety viečar śpiašajecca kožny,
dzie ŭ siami za stałom nas čakaje kućcia.
 
Siena pach, jałiny, stajać roznyja stravy,
prytamiŭšysia, maci ščaśłiva maŭčyć.
Sadaviacca syny na šyrokija łavy,
što syšłisia damoŭ, kab dušoj adpačyć.
 
Dobra sieści razom, ślazu radaści ŭcierci,
adčuvać, što ŭ zastolłi, što pobač braty,
u dušy čyścinia i uźniosłyja sercy,
bo ź ludźmi razam Boh ŭ hety Viečar Śviaty,
 
Siońnia sercam z usimi kućciu raździalajem,
chto za stoł naš nia zmoh na viačeru pryjści,
ŭsich dalokich i rodnych svaich spaminajem
i dabra ŭsim i ščaścia žadajem ŭ žyćci.
 
Niachaj budzie vam ciopła, by ŭ baćkavaj chacie,
ŭ hetym śviecie šyrokim, dzie stolki daroh.
Niachaj ludzi ziamłi dla vas buduć, jak braćcia,
i žyćciovyja ściežki prastuje vam Boh.
 
Moža, chto zaniamoh, moža, chto pachisnuŭsia,
zahubiŭšy sumleńnie ŭ nialohkim žyćci,
prytamiŭsia ŭ šukańni svaje Biełarusi –
pamažecie j takim na viačeru pryjści.
 
Za śviatočnym stałom – niachaj kožnamu miejsca
kala viernaha serca siaścior i bratoŭ.
Niachaj budzie u vas, by ŭ charošaj siamiejcy,
ŭsim paroŭni ŭ žyćci i kućcia, i luboŭ.
 
Niachaj viera ŭ luboŭ, svaja mova ŭ zastolłi,
a u dumkach – ziamla, dzie spačyłi dziady,
niachaj ŭsiudy łaskava spryjaje vam dola,
a luboŭ, čałaviečnaść macuje rady!
 
 
 
 
Padabajecca     Nie padabajecca
2009–2020. Biełaruś, Miensk.