RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Łarysa Hienijuš
PRA AŬTARA
Fotaalbom
Materyjały ab aŭtary
DAVIEDKA
Infarmacyja: Paetka.
Hody žyćcia: 1910-1983.
Miesca naradžeńnia: majontak Žłobaŭcy Hrodzienskaha pavieta (ciapier Vaŭkavyski rajon).
BIJAHRAFIJA
Łarysa Hienijuš (dziavočaje proźvišča Mikłaševič) naradziłasia ŭ 1910 h. u majontku Žłobaŭcy Hrodzienskaha pavieta (ciapier Vaŭkavyski rajon) u šmatdzietnaj i zamožnaj siami. Vučyłasia ŭ polskaj škole, u 1928 h. skončyła Vaŭkavyskuju Polskuju Himnaziju, jakija nie zmahłi pazbavić jaje vyrazna ŭśviadomlenaj biełaruskaści. Zachoplena znajomicca z suśvietnaj łitaraturaj - polskaj, skandynaŭskaj, anhłijskaj klasikaj. Tady i pačała pisać vieršy. U 1935 h. pabrałasia šlubam ź Jankam Hienijušam, vypusknikom Karłavaha Ŭnivie... Čytać całkam
LIRYKA
Vieršy
Paemy
Spoviedź
 
1993
2009–2022. Biełaruś, Miensk.