RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Łarysa Hienijuš
Vieršy
Kantekstny tłumačalny słoŭnik
*  *  *
Mnie patrebny bor stary sasnovy,
dzie na ruki sočycca žyvica.
Mnie patrebna rodnaj čystaj movy
z syradojem u siale napicca.
Słoŭ ajčynnych,
słoŭ sardečnych žmieniu,
mudraści minułych pakaleńniaŭ.
Ciepłyni susiedskaje sustrečy,
chaty cichaj, dobraj,
mirnaj pracy.
I adnosin ščyrych, čałaviečych.
Być ludźmi.
Nia tolki imi zvacca.
 
 
 
 
Padabajecca     Nie padabajecca
2009–2021. Biełaruś, Miensk.