RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Łarysa Hienijuš
Vieršy
Kantekstny tłumačalny słoŭnik
Miaciełica
Pa paloch dy pa zahonach,
      pa asiełicach,
oj, sivaja jdzie, hulaje
      k nam miaciełica.
 
Tumanami śnieh pušany
      ŭsio kudziełicca,
pa darohach, la parohaŭ,
      miakka ścielecca.
 
To žanočym žalem zvonkim
      razhałosicca,
to ab šyby bje vuzkija,
      ŭ chatu prosicca.
 
To viasioła adaźviecca
      raśpiajanaja,
zavie, manić z saboj serca
      ŭ dal niaznanuju.
 
Piaje pieśniu, zaciahaje
      ŭsio tužłivuju,
češa viecier, zaplataje
      kosy sivyja.
 
Ściele buraj, zasypaje
      śled zaviejany
matylkami, by u mai,
      śnieham siejanym.
 
Narakaje, płača, tužyć
      nočču ciomnaju,
bje u vokny, złosna budzić
      viosku sonnuju.
 
Oj, skrypiać, skrypiać biarozy,
      nahinajucca,
pierad kryžam, pry darozie,
      byccam kajucca.
 
Mo za viosny z majem tyja
      raśpiajanyja,
mo za pieśni maładyja,
      za viaśnianyja.
 
Mo za šepty toj miaciełi,
      oj, niaznanyja,
za piaščoty ź vietram kvołym,
      dy za pjanyja.
 
 
 
 
Padabajecca     Nie padabajecca
2009–2020. Biełaruś, Miensk.