RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki      Haścioŭnia      Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Jaŭhienija Janiščyc
PRA AŬTARA
Fotaalbom
DAVIEDKA
Infarmacyja: Paetka.
Hody žyćcia: 1948–1988.
Miesca naradžeńnia: Vioska Rudka Pinskaha rajona Bieraściejskaje vobłaści.
BIJAHRAFIJA
Jaŭhienija Janiščyc naradziłasia 20 łistapada 1948 hoda ŭ vioscy Rudka Pinskaha rajona Bieraściejskaje vobłaści ŭ sialanskaj siami. Maci – Maryja Andrejeŭna, baćka – Iosif Ściapanavič pracavałi ŭ kałhasie. U 1955 hodzie Ženia pajšła ŭ pieršuju klasu Rudkaŭskaj pačatkovaj škoły. U 4 klasie Ženia napisała svoj pieršy vierš i pryśviaciła jaho maci. Paśla zakančeńnia Rudkaŭskaj pačatkovaj škoły Ženia vučycca ŭ Mierčyckaj vaśmihodcy. U śniežni 1962 hoda ŭ rajonnaj hazecie «Paleskaja praŭda» źjaviłisia pieršyja drukavanyja tv... Čytać całkam
LIRYKA
Vieršy
Paemy
Zornaja paema
 
Красавік - верасень 1985.
2009–2018. Biełaruś, Miensk.