RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Ryhor Baradulin
PRA AŬTARA
Fotaalbom
Materyjały ab aŭtary
SPASYŁKI
Staronka na kamunikat.org

Staronka na knihi.com
DAVIEDKA
Infarmacyja: Paet, eseist, pierakładčyk..
Hody žyćcia: 1935–2014.
Miesca naradžeńnia: chutar Vierasoŭka ŭ Vušackim rajonie.
BIJAHRAFIJA
Ryhor Baradułin naradziŭsia 24 lutaha 1935 hoda na chutary Vierasoŭka ŭ Vušackim rajonie ŭ siami Ivana j Kułiny Baradułinych. Navučaŭsia ŭ Vušackaj siaredniaj škole (skončyŭ u 1954), zatym na filalahičnym fakultecie BDU u Miensku (skončyŭ u 1959). Pracavaŭ redaktaram u roznych peryjadyčnych vydańniach (siarod ich - hazeta «Sovietskaja Biełorussиja», časopisy «Biarozka», «Połymia»), a taksama ŭ vydaviectvach «Biełaruś» i «Mastackaja łitaratura». Baradułin - dziejny siabra SBP dy Biełaruskaha PEN-centru (z 1990 da 1999 - ja... Čytać całkam
LIRYKA
Vieršy
Dułina ad Baradułina *
 
2004
Zdubaviećcia
 
1996
APAVIADAŃNI
Płaneta Matul
 
PUBŁICYSTYKA
Dyktant
 
Pradmova da knihi V. Trenas «Ekzistencyjny pejzaž». 2008
Na taku majho vieku
 
Aŭtabijahrafija (skaročana). 1995
2009–2022. Biełaruś, Miensk.