RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Asia Papłaŭskaja
PRA AŬTARA
Fotaalbom
SPASYŁKI
Bloh u ŽČ
DAVIEDKA
Infarmacyja: Žurnałistka, łitaraturny krytyk..
Hody žyćcia: nar. u 1988.
Miesca naradžeńnia: horad Taržok (Rasieja).
BIJAHRAFIJA
Asia Papłaŭskaja naradziłasia 17 traŭnia 1988 h. u horadzie Taržok (Rasieja). U try hady pierajechała ŭ Miensk. Studentka 4 kursa fakulteta žurnałistyki Instytuta Žurnałistyki BDU. Drukujecca ŭ hazetach "Łitaratura i mastactva", "Łitaraturnaja Biełaruś", časopisie "Dziejasłoŭ" i inšych vydańniach. Viadzie aŭtarskuju pieradaču "SučBiełŁit" na NETradio. Łaŭreat haradskoj navukova-praktyčnaj kanferencyi (siekcyja rasiejskaja filałohija). Pieramahła z navukova-praktyčnaj pracaj "Duel" v "odnom иz mračnych miest Rossии" (A.P. ... Čytać całkam
PUBŁICYSTYKA
Iryna Šaŭlakova pra sučasny stan łitaraturaznaŭstva i krytyki
 
11 студзеня 2010 года.
Być sapraŭdnym
 
25.IX.2009.
Dyjahnaz nie suciašaje?..
 
26 чэрвеня 2009
Sučasnaja biełaruskaja łitaratura ŭ błohach
 
14.11.2009.
Francišak Alachnovič
 
Vyrvaŭsia z kipciuroŭ HPU i pakazaŭ nam tvar balšavizmu. 9.III.2008.
ESE
10 zapavietaŭ łitaraturnaha krytyka
 
15 жніўня 2009
Asia Papłaŭskaja – pra knižki-antydepresanty
 
14.XII.2009.
Asia Papłaŭskaja – pra «zachalaŭnyja» knižki
 
16.11.2009
«Łitaratura i mastactva». Ekanamičnaje sutareńnie
 
16 жніўня 2009
SUČBIEŁŁIT U REŽYMIE «LIVE»
Volha Hapiejeva: «Dadomu – u tapkach...»
 
4 сьнежня 2009 г. NETradio
SučBiełŁit z Ładaj Alejnik
 
29 студзеня 2010 г. NETradio
Łarysa Cimošyk: «Kałiści i ŭ nas kultura zojmie pačesnaje miesca na hazietnych pałosach»
 
8.VI.2010
Michaś Skobła: «Układajučy antałohii, ja byccam ačyščaŭ pałimpsiesty...»
 
24.VI.2010.
Viktar Šnip: «Kałi b nie było Interneta, jaho treba było b prydumać»
 
10.VIII.2010.
2009–2019. Biełaruś, Miensk.