RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Maksim Tank
PRA AŬTARA
Fotaalbom
Materyjały ab aŭtary
SPASYŁKI
Staronka na knihi.com
DAVIEDKA
Infarmacyja: Paet, hramadski dziejač..
Hody žyćcia: 1912–1995.
Miesca naradžeńnia: Vioska Pilkaŭščyna Miadzielskaha rajona..
BIJAHRAFIJA
Sapraŭdnaje imia Maksima Tanka – Jaŭhien Skurko. Jon naradziŭsia 17 vieraśnia 1912 hoda ŭ vioscy Pilkaŭščyna Miadzielskaha rajona. Udzielničaŭ u revalucyjna-vyzvalenčym ruchu u Zachodniaj Biełarusi. Prymaŭ udzieł u vydańni padpolnaha i lehalnaha peryjadyčnaha druku ("Prałom", "Časopis dla ŭsich" 1932), "Naša vola", "Paprostu" (1936), "Biełaruski letapis" (1935–1939). Drukavaŭsia z 1932 h. Źniavoleny polskimi ŭładami. Arhanizatar vydańnia ŭ vilenskaj turmie na Łukiškach rukapisnaha časopisa "Kraty" (1933). ... Čytać całkam
LIRYKA
Vieršy
Zbory vieršaŭ

 
Na etapach
 
1936

 
Žuravinavy ćviet
 
1937

 
Pad mačtaj
 
1938

 
Praz vohnienny niebaschił
 
1945
APAVIADAŃNI
Biel
 
1936
Viejałi vietry...
 
1936
Z dalokich pieralotaŭ
 
1936
Na pradmiesci
 
1936
Na šlachu
 
1936
Pa darohach i vioskach
 
1936
Pa Navahradčynie
 
1936
Popierak zahonaŭ
 
1936
USPAMINY
Vytrymki, cytaty, razvahi, naziranni, ŭłasnyja vysłoŭi
 
1990-я гг.
Dzionniki
 
Łistki kalendara
 
Nieviadomyja staronki dzionnikaŭ
 
NARYSY
Dyskusija nad prahramaj biełaruskich nacaŭ
 
Abrazok z natury. 1936
Tam, dzie aziory
 
Letni narys z-pad Naračy. 1935
U darozie
 
Škicy z Navahradčyny. 1936
Jak zielanieje ziamla
 
Narys z darohi. 1937
2009–2022. Biełaruś, Miensk.