РОДНЫЯ ВОБРАЗЫ Вобразы мілыя роднага краю,               
Смутак і радасьць мая!..
      
 
Якуб Колас
    Галоўная      Слоўнікі           Спасылкі      Аб сайце       Кірыліца      Łacinka    
Алег Мінкін
Даведка
Кантэкстны тлумачальны слоўнік
Слоўнічак расейска-беларускіх адпаведнікаў
Ад укладальніка
А
Б
В
Г
Д
Е
Ё
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
Б
        б
        ба! – аба`ч!
        Баба-Яга – Каргота
        бабка (в снопах) – мэ`ндлік
        бабник – лабошчык, хайлу`к, бабзды`р
        бабочка (насекомое) – матылёк, мя`тлік, мя`тлушка
        бабушка – бабу`ля, ба`бця
        багор – буса`к
        багрец – ба`рва, бярвя`нец
        багульник – багу`н
        бадья – бале`я
        байка (материал) – кучба`й
        байковый – кучба`евы
        бак – чоп
        балаган – лубня`нка
        балаганщик – кулдыя`ш, камэдыя`нт
        балаганщина – баламутня`
        балагур – прастарэ`ка
        балагурить – прастарэ`каць, ганду`рыць, бала`каць
        балалайка – балаба`йка
        баламут – чмут
        баламутить – чму`ціць
        балахон – кастала`н
        балбес – боўдзіла
        балда (болван) – доўбня, ёлупень, ёлуп
        балка (в строении) – бэ`лька, ма`ціца
        балка (прир.) – яр, лагчы`на
        балкон – гаўбе`ц
        балласт – баляст, цяжво
        балованный – расьпе`шчаны, разьбязу`раны, дуроны
        баловаться (шалить, проказничать) – сваволіць, гарэ`зіць, дурэ`ць, бязу`ліць, забаўля`цца, пе`сьціцца, вырабля`цца
        баловень – пясту`н
        баловень (судьбы) – [лёсік]
        баловник (шалун, проказник) – свавольнік, гарэ`за, бязу`ля, дуронік
        банка (стеклянная) – слоік
        банка (консервная) – бляша`нка
        банкет (пиршество) – бясе`да
        банки (мед.) – ба`нькі
        банкрот – банкру`т
        баня – ла`зьня
        барабан – бу`бен
        барабанная перепонка – балонка бубе`нная
        барабанный бой – бубе`нны дробат
        барабанщик – бубна`ч, бубяні`сты, [добыш]
        баран – бара`н
        баран-производитель – марка`ч
        барахло – тра`нты
        барахольщик – балагол
        барахтаться – балохтацца, чабохтацца
        барда – саладзі`ны
        барка – ла`йба, барлі`на
        бассейн – басэ`йн, вадазбор, вадоймішча
        бархат – аксамі`т
        барщина – паншчы`зна, па`ншчына, прыгон
        барыш – прынажы`так
        барьер – за`стаўня, рага`тка, [шранок]
        баснописец – ба`ечнік
        басня – ба`йка
        бастовать – страйкава`ць
        батрак – па`рабак
        батрачка – парабча`нка
        батюшка – ба`цюхна
        батюшка (церк.) – войчанька
        бахвал – зухва`л, выхваля`ка, хвалько
        бахвалиться – зухва`ліцца, выхваля`цца
        бахвальный – зухва`лы
        бахрома – ф(б)рэ`нзьлі
        бац-бац! – бах-бах! бух-бух! лясь-лясь! трэсь-трэсь!
        бацилла – бацы`ля
        башмак – чараві`к
        башмаки – чараві`кі, хадакі`
        башмачник – шаве`ц
        башня – ве`жа
        баюкать – люля`ць
        бдение – чува`ньне, чука`васьць, дба`ньне
        бдеть – дбаць
        бдительный – чука`вы, дба`лы, пі`льны
        беглец – уцяка`ч, уцікане`р
        бегло (читать) – пабе`жна
        бегом – бе`гма, угру`нь
        бедность – гале`ча, нэ`ндза, босішча, няста`ча, бе`днасьць
        бедняга – бяда`к, небара`ка
        бедовый – рызыкоўны, адва`жны, даходны, гарэ`зны
        бедолага – небара`ка, недалэ`га
        бедро – сьцягно
        бедровая кость – ку`льшавая костка, ку`льша
        бедствие – бядота, [пля`га]
        беженец – уцяка`ч
        безбожие – нязбожнасьць
        без – без, бяз
        без задних ног – як пшані`цу прада`ўшы
        без малого – блі`зка што, траха` што, ма`ла не
        без оглядки – [не`зір]
        без поры одинокий – лёзны
        без седла – [вокліп]
        без устали – нястомна
        безбородый – галамоўза
        безведрие (непогода) – не`згаль
        безверие – няве`рства
        безвестие – бязьве`мніца, не`ведзь
        безветрие – бязьве`трань
        безвкусие (о еде) – не`смач, не`смак, нясма`чнасьць
        безвкусие (безобразность) – безгустоўнасьць
        безвкусный (о еде) – нясма`чны
        безвкусный (безобразный) – безгустоўны
        безвременный – заўча`сны
        безвременье – не`час, ліхале`цьце
        безграмотный – неадукава`ны, непісьме`нны
        безграничный – бязьме`жны, неабся`жны
        бездействие – нячы`ннасьць
        бездействовать – не чыні`ць, нiчога не чынi`ць, лайдакава`ць
        безделушка – за`баўка, [ца`пстрык]
        бездельник – лайда`к, нядба`йнік
        бездетная женщина – бязьдзе`тухна
        бездонный – прадонны
        бездорожье – бе`здараж, не`пуць
        бездна – бе`здань, бяздоньне, бязодня, продня, прадоньне, прорва
        бездонный – бязэ`дны
        бездомный – бесхаці`нец
        бездыханный – бязду`хі
        безе – марэ`нга
        безжалостный – лю`ты, жорсткі
        безжалостный (ветер) – лю`ты, сібе`рны
        безжизненный – нежыцьцёвы
        беззаветно – самаадда`на, самаахвя`рна
        беззаконие – няпра`васьць, няпра`ўнасьць
        беззлобие – незласьлі`васьць
        безмездие – не`плат
        безмен – бязьме`н, ка`нтар
        безмолвие – не`мань
        безмятежный – ціхамі`рны
        безналичный (курс) – безная`ўны
        безнравственность – немара`льнасьць
        безоговорочный – безумоўны, безь нiя`кiх умоваў
        безопасность – бясьпе`ка
        безопасный – бясьпе`чны
        безосновательный – безпадста `ўны, [безнадбе`йны]
        безотчётный – безуя`ўны
        безочерёдный – нечарговы
        безработица – беспрацоўе
        безрадостный – су`мны, горкі, змрочны
        безрассудный – безразва`жны, шалёны, бязглу`зды
        безрезультатный – безвыніковы
        безумец – шале`нец
        безумный – утранёны
        безусловный – безумоўны, беззасьцярэ`жны
        безуспешный – няспоры, непасьпяховы
        безучастие – неспага`длівасьць
        безысходность – не`марасьць
        бекас (птица) – чэ`пік, бара`н
        бекеша – чына`рка
        белена – блёкат
        белиберда – гарабу`рда
        белизна – бель
        белила – пабе`ла
        белка – вавёрка
        белка-летяга – вавёрка-паляту`ха
        беллетристика – кра`снае (прыгожае) пісьме`нства
        белобрюхий – падла`сы
        беловатый – бяля`вы
        белок (в глазу) – ві`рлык
        белокурый (белёсый) – бяля`вы
        бельё – бялі`зна, наце`ліва
        бельмо – ска`зік
        бередить – вярэ`дзіць, цьвялі`ць, [я`трыць]
        бережёный – сьцеражоны
        бережливость – ашча`днасьць
        бережливый – ашча`дны, ашча`длівы
        беременная – цяжа`рная
        бересклет (бот.) – брызглі`на
        беречь (разл.) – захоўваць, шанава`ць, ашчаджа`ць
        берлога – мярлог
        беседа – гу`тарка, размова
        беседка – альта`нка, ле`тамка
        бесить – вар’ява`ць
        беситься – шале`ць
        беситься с жиру – шале`ць з раскошы
        бескорыстный – бескары`сьлiвы
        бескрайний – неабся`жны
        беспамятство – няпа`мяць, непрытомнасьць
        бесплатно – да`рма, зада`рма
        бесплатный – дармовы
        бесплотный – бязьце`лавы, субтэ`льны
        бесподобный (несравненный) – незраўна`ны
        беспокойный – неспакойны, жва`вы, тлу`мны
        беспокойство – неспакой, [мітрэ`нга], [фаты`га], [амбара`с]
        бесполезный – бескары`сны
        беспорядок – непара`дак, не`лад
        беспристрастно – бесстаронна
        беспристрастный – бесстаронны
        бессилие – не`мач
        бессильный – не`мачны, бясьсі`лы
        бессластие – нясма`чнасьць
        бессмертник (бот.) – сухаве`йка
        бессмыслие – не`дум, не`смысел, [не`кмень]
        бессмертие – несьмяротнасьць, неўміру`часьць
        бессмертный – неўміру`чы, несьмяротны
        бессознательный – непрытомны
        бессознательность – непрытомнасьць, [чы`вель]
        бессонница – бе`ссань, няспа`ньне, начні`цы
        бессонный – няспа`ны
        бесспорный – неаспрэ`чны, незапярэ`чны
        бесстрашный – адва`жны, сьме`лы
        бесcтыжий – бессаромны
        бестелесный – субтэ`льны
        бестактный – нетактоўны
        бестия – бы`для
        бестолковщина – бязглу`зьдзіца
        бестолковый – бязглу`зды, тлу`мны
        бесхвостый – галагу`зы, курта`ты
        бесхитростный – шчы`ры
        бесценок – бе`сцань
        бесчеловечие – нялю`дзкасьць
        бесчестный – непачэ`сны
        бесчувствие – нячу`ласьць, [не`чывель]
        бесшумный – ці`хі`, нягу`чны
        бешенство – шал, шале`нства, [за`крут]
        бешеный – ша`лы, шалёны
        библейский – біблі`йны
        библиограф – кнігаве`д
        библиографический – кнігапі`сны
        библиография – кнігапі`с
        библиотекарь – кніга`р
        бивень – ікол
        бидон – баня`к
        бизнесмен – бізнэсовец
        билет (проездной) – квіток
        биограф – жыцьцяпі`сец
        биография – жыцьцяпі`с
        биолог – біёляг
        бирюза – турку`с
        бирюк – сугне`й, мармоль, чуры`ла, [сірама`ха]
        биссектриса – раўнасе`чная
        битком – бі`тма
        бить – біць
        бить (до крови) – каве`зіць, мазголіць
        бить (капытами) – стугне`ць
        бить (кулаками) – ку`ксiць
        бить (с треском) – тры`сьцiць
        бить (хрупкое) – хропаць
        бить (по жидкому) – цопаць
        бить (по затылку) – рамантыля`ць
        бить (по ушам) – поўшыць, трыву`шыць
        бить баклуши – лы`нды (бi`бiкi) бiць
        бить ключом – вірава`ць
        бить поклоны – чыні`ць паклоны
        биться об заклад – пайсьці` ў закла`д
        бич – канчу`к
        блага (мн.) – даброты
        благим матом (кричать) – не`мым голасам
        благо (сущ.) – даброць
        благо (нар.) – балазе`
        благобоязние – багабойнасьць
        благоверие – праўдзі`вая ве`ра, прававе`рнасьць
        благовест – кра`сны звон, прозьвесьць
        Благовещение – Зьвестава`ньне
        благоволение – упадаба`ньне
        благоволить – любава`ць, мець ла`ску, ра`чыць
        благовонный – вохны, вотхнеўны
        благовоспитанность – вы`хаванасьць
        благовоспитанный – вы`хаваны
        благовременно – у час, у добры час
        благогласный – сьпе`ўны
        благоговеть – лабгаве`ць
        благоговенный – багаве`йны, лабгаве`йны
        благоговение – багаве`йнасьць, лабгаве`ньне
        благоволение – ла`ска
        благодарный – заўдзя`чны
        благодатель – да`ўца, добрага да`ўца
        благодатный – прасьвя`дны
        благодать – прасьвя`да, ла`ска
        благоденствовать – красава`цца
        благодетель – дабрадзе`й
        благодетельный – дабрадзе`йны, дабратлі`вы
        благодеяние – дабрадзе`йства
        благодушие – лагоднасьць, ла`ска
        благожелание – дабрахотлівасьць
        благожелатель – дабрахот
        благожелательный – дабрахотлівы, памяркоўны
        благожребие (участь) – доля
        благозаконие – пра`ўнасьць
        благозвучность – мілагу`чнасьць
        благозвучный – мілагу`чны, дабрагалосы
        благоизбранный – выборны
        благоимство – дабраздра`ў
        благой – добры
        благоключимый – пагодны
        благолепие – пазор, дабраві`днасьць
        благолепный (благозрачный) – пазорны, дабраві`дны
        благомощие – ла`твасьць
        благомужество – уда`тнасьць
        благомыслие – разва`жнасьць
        благомыслящий – разва`жны
        благонарочитый – за`цны
        благополучение – зажы`так, дабрабы`т
        благополучный – зажы`лы, памы`сны, [жы`зны]
        благопотреблять – карыстава`ць
        благопотребность – кары`сьць, пажы`так
        благопотребный – кары`сны, пажы`тны
        благоприлежный – уле`глівы
        благоприобретённый – нажыва`ны
        благопристойный – дачэ`сны
        благоприятный – прыя`йны, памы`сны, спрыя`льны
        благоприятствовать – спрыя`ць, га`дзіць
        благоразумие – аба`члівасьць, разва`жлівасьць
        благоразумный – аба`члівы, разва`жлівы
        благородие – шляхе`тнасьць
        благородный – шляхе`тны, пасьці`вы, за`цны
        благородный (олень) – высакародны
        благосклонный – прыхі`льны, хотлівы
        благославить – багаславі`ць, дабрамовіць
        благосовеcтливый – ра`дны
        благосостояние – дабрабы`т
        благосклонный – пабла`жлівы
        благость – даброць
        благотворительность – дабрачы`ннасьць
        благотворительный – дабрачы`нны
        благоумие – досьціп
        благоустройство – пара`дкаваньне, спара`дкаванасьць
        благоухать – водарыць, вохнуць
        благоухание – воннасьць, водар
        благочестивый – дабратлі`вы
        благочестие – дабратлі`васьць
        благочинный – ду`мны, учы`нны
        благоязычие – вымоўнасьць
        благоязычный – вымоўны
        блаженный – дабрашча`сны, урачоны, ушанава`ны
        блаженство – дабрашча`снасьць, урачонасьць
        блаженствовать – ужыва`ць слодыч
        блажь – ду`рыкі, блазь, ке`пства
        блевотина (рвота) – вані`ты, воміт, [варацакі`], [блювярза`]
        блеск – бляск
        блесна – аблітня`
        блестеть – блішчэ`ць
        блестящий – бліску`чы
        блеять – блеката`ць
        блёстка – блі`шчынка
        Близнецы (астр.) – Блізьнюкі`, Карона
        близорукий – паніклі`вы, нізкавокі
        близорукость – пані`кніца, нізкавокасьць, нізкосьць на вочы
        блик – блі`скаўка
        блин – блін
        блин (тонкий) – налі`сьнік
        блин (картофельный) – дра`нік, [дзерыба`нік]
        блин (из мятого картофеля) – таўчонік
        блокнот – ната`тнік
        блуд – распу`ста
        блудить (по лесу) – блука`ць
        блудить (развратничать) – распу`сьнічаць
        блюдо (посуда) – тале`рка
        блюдо (кушание) – стра`ва, страву`нак
        блюдце – сподак
        блюсти – дагляда`ць
        Бог огня – Жы`жыль
        богатырь – асі`лак, волат, [моцар], [магу`т]
        богач – багаты`р, [ту`марнік], [ту`мар]
        богоненавистник – багла`й
        богослужебный – набажэ`нскі
        богослужение – набажэ`нства
        боготворение – убасьцьве`ньне
        бодать – басьці`
        бодрствование – няспа`ньне, чука`васьць
        боевой – баёвы
        боец – вая`р, вае`ц, вая`ка
        боженька – божухна
        Боже правый – Божухна-ба`цюхна
        божественность – боскасьць
        божественный – боскі
        божество – божышча
        божий – бо`жы
        божья коровка – жук-пятру`к, ве`дрык, чыбру`шка, барбу`ха, кандра`цька, андрэ`йка-бажок
        бойкий (в работе) – спра`ўны
        бойня (скота) – рэ`зьніца
        бокал (для вина) – ке`ліх
        бокал (для пива) – ку`халь
        бок о бок – плячо ў плячо
        боковая улица – узбочная ву`ліца
        боковой карман – бочная кішэ`нь
        боковушка – бакоўка
        боком выйти – вомегам вы`лезьці
        Болгария – Баўга`рыя
        болезненный – балю`чы, бале`сны
        болезнь – хвароба
        болезнь прошла – хвароба адступі`лася
        болезнь от испуга – пярэ`палахі
        более всего – найбольш, насамбольш
        более выгодный – схадне`йшы
        болельщик – заўзя`тар
        болеть – хварэ`ць
        болеть (спорт.) – заўзе`ць
        болото – балота
        болото (моховое) – імша`рына
        болото (топкое) – лёхавіна, ні`ква, крокаць, жыме`рва
        болото (в лесу, продолговатое) – вераце`я, вярэ`ціга
        болото (в поле) – купёла
        болото (без кустов) – лу`міна
        болт – ніт
        болт (для запирания ставен) – просва
        болтать (языком) – балбата`ць, майна`чыць, вары`згаць, хлабасьці`ць, ла`хаць, рэ`йдаць, сэ`ндзіць, грыбазвоніць, талала`каць, тала`мкаць, дзвэ`нгаць
        болтаться (на ком? на чём?) – целяпа`цца (на кім? на чым?)
        Большая Медведица – Вялі`кі Воз, Ільлёў Воз, Калёсы
        больше всего – над усё
        больше тысячи – больш за ты`сячу, больш як ты`сяча
        большое дело – вялi`кае сьвя`та
        бомбардировщик – бамбаві`к
        бордель (публичный дом) – бардэ`ль, [за`мтуз]
        борец – змага`р, барацьбі`т
        борец (спорт.) – дужбі`т, барацьбі`т
        борзой (о человеке) – спра`ўны
        борзой (пёс) – хорт, вы`жал
        борзая (сучка) – вы`жла
        бормотать – балмата`ць, мармыта`ць
        боров – вяпру`к, парсю`к
        боровщик – гаёўнік
        бородавка – бародаўка
        бородавник (бот.) – рудзяне`ц
        борозда – разора
        борона – скарада`
        бороновать – скародзіць
        бороновщик – скарацьбі`т
        бороться – змага`цца, ходацца
        бороться (спорт.) – ду`жацца, барука`цца
        борьба – змага`ньне, барацьба`, ходаньне
        босиком – басанож, [босьсю]
        босяк – басалы`га
        босяки (мн.) – басота
        ботало (бубенец у коровы) – балабон
        ботва – бацьві`ньне, гічаны`
        бочар – бондар
        бочка – бочка, бонда
        бочка (на три ведра) – бары`ла
        бочка (для сельди) – селядзёўка
        бочка (дубовая) – шчань
        бочка (выдолбанная из липы ) – ліпоўка
        бочка (для квашенной капусты) – стаўня`
        бочка (маленькая) – бодня, калдуба`н
        боярышник – глог
        бравый – зухва`лы
        брадобрей – [галя`р]
        браковать – [гу`дзіць]
        бракосочетание (брак) – шлюб
        браслет – бранзале`т
        брат по несчастью – [кана`ш]
        брат по дяде – дзядзьковіч
        братство – братэрства
        братство (сообщество) – бра`тчына
        брать в расчёт (учитывать) – чотаваць
        брачный – шлю`бны
        браузер – бра`ўзэр, гарта`ч
        бревно – бервяно, бярно
        бредень – не`рат, барадні`к
        бред – трызьне`ньне
        бредить – тры`зьніць, майна`чыць, блю`зьніць, [вярозіць]
        бредовая идея – вяроза
        брезговать – гі`дзіцца, грэ`баваць
        брезгливый – гідлі`вы, грэ`блівы
        брезжить – залчэ`ць
        бренный – сьмяротны
        Брест – Бе`расьце
        брести – канды`баць
        брестчанин – берасьце`ец
        бретель – шле`йка
        бреющий полёт – прыназе`мны лёт
        бритва – галя`к
        бритый – голены
        бритьё – гале`ньне
        бриться – галі`цца
        бричка – калама`жка
        бровь – брыво
        бродяга – бадзя`га, шалды`га, валацу`га, шлы`нда
        бронза – сьпіж
        бронежилет – бронекамізэ`лька
        бросает в дрожь – дрыготка бярэ`
        бросать (разл.) – кі`даць, шпурля`ць, шыба`ць
        бросок – кідок
        брошюра – публіка`тка
        брызгалка – пы`рскаўка
        брызги – пы`рскі
        брюзга – мармы`ль
        брюква – бру`чка
        брюки – нагаві`цы, порткі
        брюнетка – брунэ`лька
        брякать (ведром) – бра`згаць
        брякать (языком) – ля`паць
        бубенцы – бомы, бразготкі, шаргуны`, шамкі`
        бубны (карточная масть) – звонкі
        бугор – груд
        бугристый – гру`дзісты, грудкава`ты
        будем вместе! – бу`дзьма ра`зам!
        будень – паўсёдзень
        будет! – годзе! будзе!
        будущее – бу`дучыня, пры`шласьць
        будущий – бу`дучы, пры`шлы
        будь уверен! – будзь пэ`ўны!
        будьте любезны – калі` ла`ска
        буйвол – бу`йла
        буйный (помешанный) – вар’яцкі
        букашка – казу`рка, казю`лька
        буквальный – літара`льны, даслоўны
        букварь – леманта`р
        букет – пук, прасконак
        буксир – цягу`н
        булава – балдава`, мачу`га
        буланый – ча`лы
        булочница – перапяча`йка
        бултых! – шчабоўк!
        бултыхацца – шчабоўкацца
        булыжник – каме`нь, [глыж]
        бульон – ю`шнік
        бумага – папе`ра
        бумагомаратель – паперапсу`й
        бумажная фабрика – папе`рня
        бумажный – папяровы
        бумазея – мульта`н
        бумазейны – мультановы
        бунтовщик – бунтаўні`к
        бур – сьві`дар
        бур (большой) – цынтабор
        буран – шугаве`я, віху`ра
        буравить – сьвідрава`ць
        буравчик – сьвідэ`рак, тэ`бель
        бурелом – ветралом, пава`л
        бурка (одежда) – бурнос
        бурлак – асна`ч
        бурт – бурт, капе`ц
        бурчит в животе – перабіра`е
        буря – ху`ртавіна, ша`рга
        бусинка – па`церка
        бусы – па`церкі, кара`лі, [за`нізь]
        бутерброд – кана`пка, лу`сьцік
        бутон – бу`блік
        бутсы – бу`цы
        бутуз – бэ`йбус
        бутылка – бутэ`лька, пля`шка
        бутыль – бу`тля
        буханка (хлеба) – бохан, бука`тка
        бухгалтер – бухга`льтар
        бучить – жлу`кціць
        бушевать (о человеке) – буя`ніць, бунава`ць
        бывалый (о человеке) – хаджа`лы, бу`дзька, быва`лец
        быстрорастущий (сорняк) – порсткі
        быстороумие – ке`млівасьць
        быстрота – ху`ткасьць, шпа`ркасьць
        быстрый – ху`ткі, бордзы, шпа`ркі
        быт – побыт
        быть важным – зна`чыць
        быть в нетях – саба`кам се`на касi`ць
        быть в хорошем настроении – быць у гуморы, весялі`цца
        быть жадным – сква`піцца
        быть надменным – фанабэ`рыцца
        быть несогласным – не пагаджа`цца, не згаджа`цца, адрына`ць, адкіда`ць, адмаўля`цца, адхіля`цца
        быть не у дел – быць (стаяць) у баку
        быть одной ногой в могиле – зямлёй па`хнуць
        быть ответственным – быць адка`зным, адка`зваць
        быть противником – пярэ`чыць, праці`віцца
        быть способным – быць зда`тным, магчы`
        быть так любезным – ста`віцца з прыхі`льнасьцю, ласка`ва пагадзі`цца, быць ласка`вым, рабі`ць ла`ску
        бычок (окурок) – канча`р
        бюджет пользователя – уліковы за`піс
        бюстгальтер – ста`нік

Падабаецца     Не падабаецца
2009–2020. Беларусь, Менск.