РОДНЫЯ ВОБРАЗЫ Вобразы мілыя роднага краю,               
Смутак і радасьць мая!..
      
 
Якуб Колас
    Галоўная      Слоўнікі           Спасылкі      Аб сайце       Кірыліца      Łacinka    
Алег Мінкін
Даведка
Кантэкстны тлумачальны слоўнік
Слоўнічак расейска-беларускіх адпаведнікаў
Ад укладальніка
А
Б
В
Г
Д
Е
Ё
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
Л
        л
        лабиринт – лябіры`нт, [блука`льня]
        лаборатория – лябараторыя
        лавка – кра`ма
        лавочник – кра`мар, кра`мнік
        лагерь – абоз, та`бар
        ладанка – кудме`ньчык
        ладонь – далонь, даланя`
        ладья – лодзь
        лазоревка (зоол.) – блакі`тніца
        лазы (монтёрские) – ла`звы
        лазурь – лазу`рка
        лазутчик – лазу`к, ісходнік
        лайка (кожа) – хоз
        лайковый – хазовы
        лак – полір
        лакать – лы`каць, лакта`ць, глакта`ць, хлябта`ць
        лакей – лёкай, паслуга`ч
        лакомиться – ла`савацца
        лакомка – ласу`ха, ла`саўка, ласу`н
        лакомство – ласу`нак
        лакомый (кусок) – любі`вы, на`дны, пана`дны
        лаконический – лякані`чны, сьці`слы
        лампа – ля`мпа, ля`нпа
        лампа (керосиновая) – газьні`ца
        ландшафт – ляндша`фт, краяві`д
        лапти – ла`пці, кавярзьні`
        лапотник – лапцю`жнік
        лапша – локшыны
        ларец – куфэ`рак
        ларёк (лабаз) – я`тка
        ласка (зверёк) – ласі`ца
        ласкать – ла`шчыць
        ласковый – ласка`вы
        ластовица – цьві`кля
        ласточка – ла`стаўка
        латунь – мосенж
        латынь – лаці`на
        лацкан – закарва`ш, штры`пель
        лачуга – халу`па, халу`га, шалабэ`йка
        лаять – браха`ць, гаў`каць, зьвя`гаць
        лаять (при погоне за добычей) – цахлі`ць, я`хкаць
        лбище (щит) – за`шчытак
        лгать – браха`ць
        Лебедь (астр.) – Пятроў Крэст
        лебезить (юлить) – выдыга`ць
        лебёдка (тех.) – дэ`рык
        левей – пале`ве
        левкой (бот.) – ляўконя
        левша – ле`вуш, ляўшу`н
        легальный – лега`льны, прававі`ты
        легонько – зьлёганьку
        легче – лацьве`й
        легковой автомобиль – а`ўта
        легковушка – легкаві`к
        леденец – ляндры`нка, ледуне`ц
        ледолом – крыгалом
        ледник – ледаве`нь
        лежанка – ле`жня
        лежебока – абібок, ле`жань
        лезвие – лязо
        лезвие (рубанка, фуганка) – жаля`зка
        лезвия (мн.) – лёзы
        лезть из кожи (вон) – са ску`ры вылу`звацца (выпіна`цца, прэ`гчыся, пя`цца)
        лезть на глаза – у вочы вяза`цца
        лезть на рожон – на бадаве`нь ле`зьці
        лекарство – ле`кі
        лекарь – ле`кар
        лектор – ле`ктар, чыта`р
        лекция – ле`кцыя, чы`тань
        лелеять надежду – пе`сьціць спадзе`ў
        лемех – нарог
        лента – (і)сту`жка
        лента (в косе) – касьні`к
        лента (красная) – жы`чка
        лепесток – пялёстак
        лепетание – лапата`ньне
        лепетать – лапата`ць
        лепёшка – ку`хан
        лепта (вклад) – унёсак
        лес – лес
        лес (заповедный) – за`сеч
        лес (сосновый) – бор
        леса (строит.) – рыштава`ньне
        лесенка – усходкі
        лесонасаждение – лесасе`ў
        лесопилка – тарта`к, пі`льня
        лесосплав (место на берегу) – рум
        лестница – ле`сьвіца
        лестница (приставная) – драбі`ны
        лестница (в доме) – сходы
        лесть – пахле`бства, лісьлі`васьць, лёсткі, лёстачкі
        летаргия – летаргі`я, апомерць
        летом – уле`тку
        лечебница (врачебница) – ляка`рня
        лечебный – ле`кавы
        лечение – лекава`ньне
        лечиться – лекава`цца
        лечь в душу – да сэ`рца прыпа`сьці
        леший – каду`к, лясу`н
        лещинник – ляшчэ`ўнік
        лёгкие (анат.) – плю`цы
        лётчик – лётнік
        лжесвидетель – крывасьве`дка
        лжесвидетельство – крывасьве`дзтва
        лжец – браху`н
        ливень – зале`ва, за`лівень, [лю`ха]
        ливер – лі`вар
        Ливия – Лі`бія
        лидер – лі`дар
        лидировать – лідарава`ць
        лизоблюд – падлі`зьнік, салупа`йла
        лик (лицо) – від
        лик святых – почат
        ликовать – це`шыцца незвыча`йна
        лилия – ліле`я
        лиловый – лілёвы, бэ`завы
        лимон – цытры`на
        лимфа – су`кравіца, ропа
        лиса – лісі`ца
        лист (на ветви) – ліст
        лист (бумаги) – а`ркуш
        листать – гарта`ць
        лиственница – мадры`на, лістоўніца
        листовка – улётка
        Литва (историческая) – Літва`
        Литва (современная) – Летува`
        литовцы (современные) – летуві`сы
        лифт – ві`нда
        лифчик – ста`нік
        лихач – рызыка`нт, зух, ёмкач
        лихо (сущ.) – бяда`, нячы`вель
        лихо (нар.) – зухавата, па-заліхва`цку
        лихой – заліхва`цкі, зухава`ты
        лихорадка – ліхама`нка, тра`сца
        лихорадочный – ліхама`нкавы
        лицевой счёт – асабовы раху`нак
        лицемер – хітля`ч, змышля`ч
        лицемерие – хітля`насьць
        лицемерный – хітля`ны
        лицо – твар
        лично – асабі`ста, пэрсана`льна
        личность – асоба, пэрсона
        личный – асабі`сты
        лишай (мед.) – шалуды`, шолудзь, шалу`днікі
        лишайник – ліша`й
        лишения – нягоды, ліхі`я прыгоды, ліхту`га
        лишить – пазбы`ць, пазба`віць
        лишить жизни – забра`ць жыцьцё
        лишить восставших подкрепления – пакі`нуць паўста`нцаў без падмацава`ньня
        лишить родительских прав – пазба`віць бацькоўскіх правоў
        лишить свободы – зьняволіць
        лишиться – пазбы`цца
        лишить чувствительности – зьне`чуліць
        лишь бы – абы`
        лишь бы где – абы-дзе
        лишь бы что – абы-што
        лобное место – кальва`рыя
        ловкий – спры`тны, зьві`тны
        ловкость – спрыт
        ловушка – па`стка
        ловче (удобнее) – ямчэ`й
        логика – лёгіка
        логический – лягі`чны
        логово – логва, логавішча, лагво, логаўе
        лодка – лодка
        лодка (рыбачья) – байда`
        лодка (большая, выдолбленая) – шугале`я
        лодка (плоскодонная) – ча`йка
        лодка (из досок) – гіля`ра
        лодырничать – гультаява`ць
        ложбина – латочына
        ложись! – ле`гчы!
        ложка – лы`жка
        ложный – абмы`льны
        ложь – мана`
        локон – ку`дзер
        локоны – су`кры
        лом (инструмент) – пе`шня
        ломаного гроша не стоит – гарэ`лага шэ`лега ня дам
        ломаный – палама`ны
        ломать – лама`ць, разла`мываць
        ломать (всё подряд) – тру`шчыць
        ломать (что-либо слоистое) – тры`сьціць
        ломать (установления) – паруша`ць
        ломать (график) – перапыня`ць
        ломовой извозчик – балагол
        ломонос (бот.) – павойнік
        ломоть (сала) – лу`ста
        ломоть (хлеба) – скі`ба, скі`бка
        лоно – улоньне
        лопасть – пе`люсьць
        лопата – рыдлёўка, ры`даль
        лопата (для хлеба) – лапа`та
        лопнуть (разл.) – лопнуць, трэ`снуць, разарва`цца, раскалоцца
        лопатить – шуплява`ць
        лопать (есть с жадностью) – жу`мрыць
        лорд – лёрд
        лоск – гля`нец
        лоскут – акрамосак, акра`вак, шкума`т, ашмётак
        лосниться – ільсьні`цца
        лоток – лата`к
        лохань – бале`я, ра`жка
        лохматый – кудла`ты, калма`ты, кашла`ты
        лошадь – конь
        лояльный – ляя`льны
        Лудза – Лю`цын
        луидор – люідор
        лужа – калю`жына
        лукавство – мудраге`льства, хі`трыкі
        луна – ме`сяц
        луна (молодая) – маладзі`к
        луна (полная) – поўня
        луна (убывающая) – сход
        луна (на исходе) – ве`тах, вятох
        лунатик – непрытомнік
        лунный – месяцовы
        луч – праме`нь, промень, коска
        лучина – лучы`на, дрэ`зга
        лучистый – прамяні`сты, праме`нны
        лучиться – прамяні`цца
        лучше – лепш, ле`пей
        лущить (разл.) – лу`згаць, лу`заць, лу`скаць, абіра`ць, саскраба`ць
        лыбиться – хмы`ліцца
        лыжные палки – апіра`чкі
        лыжи – і`рты
        льгота (разл.) – польга, у`льга, зьні`жка, палёгка
        льдина – кры`га
        льняной – ільня`ны
        льняной (из тонкого льна) – кужэ`льны
        льнуть – гарну`цца
        льстец – лісьлі`вец, вілахвост
        льстивый – лісьлі`вы, улёсьлівы
        любвеобильный – шчадралю`бны
        любезнейший – каха`ненькі
        любезность – ла`ска
        любезный – ласка`вы
        любимец – улюбе`нец
        любимчик – [апры`чнік]
        любимый – улюбёны, каха`ны
        любитель – ама`тар, [любе`ц], [вяльбі`цель]
        любитель выпить – піток
        любоваться (чем?) – це`шыцца (з чаго?)
        любовь – любоў, лю`басьць
        любовь (к женщине) – каха`ньне
        любовь (к ближнему) – міласэ`рнасьць
        любознательный (любопытный) – ціка`ўны
        любой – кожны, уся`кі, хоць які`
        любопытный (интересный) – ціка`вы
        любопытствующий (зевака) – пустаціка`ўца
        людная (дорога) – шляговая
        люлька (колыбель) – лю`лька, калы`ска, калы`бка, зы`бка
        люлька (в мотоцикле) – вазок
        лютик (бот.) – казяле`ц
        лютик (едкий) – курасьле`п
        люцифер – люцы`пар
        лягушка (вид) – жа`ба
        лягушка (луговая) – варопаўка, кура`па
        ляжка – клуб
        лязг – бра`згат
        лязгать – бра`згаць
        лямка – шле`йка

Падабаецца     Не падабаецца
2009–2020. Беларусь, Менск.