РОДНЫЯ ВОБРАЗЫ Вобразы мілыя роднага краю,               
Смутак і радасьць мая!..
      
 
Якуб Колас
    Галоўная      Слоўнікі           Спасылкі      Аб сайце       Кірыліца      Łacinka    
Алег Мінкін
Даведка
Кантэкстны тлумачальны слоўнік
Слоўнічак расейска-беларускіх адпаведнікаў
Ад укладальніка
А
Б
В
Г
Д
Е
Ё
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
И
        и
        и – і, й, ды, а
        и был таков! – толькі й чу`лі!
        и действительно! – і пра`ўда!
        и дело с концом! (и делу конец!) – і кане`ц! дый годзе!
        и вся музыка! – і скры`пкі ў торбу!
        и в ус не дуть – ня дбаць і не шмана`ць
        и ни гугу – і аніга`дкі
        и подавно – i пагатоў, запагатове, заподаўна
        и угораздило же! – i собiла-ж!
        ибо – бо, таму` што
        ива – вярба`
        ива прутовидная – вярба` ні`цая
        иван-да-марья (бот.) – бра`ткі
        Иван не помнящий родства – Іва`н-бязродзіч
        иван-чай (бот.) – скры`пень
        ивняк – вербалоз
        ивовый – вярбовы
        игла – (і)голка
        игла (толстая) – шарша`тка
        иглица (разл.) – іглі`ца, сьцібі`клі, чычу`ркі, шы`льнік, шыпу`льнік, шы`гальнік, шы`шальнік, шыльлё, скуётнік, калюкі`, баду`лькі (апалая), бадзю`ркі (зялёная)
        иго – ярмо
        игра – гульня`
        игра (муз.) – гра, гра`ньне
        игра (сверкание) – зіхце`ньне
        игра (обращение как с игрушкой) – за`баўка
        игра с огнём – жа`рты з агнём
        играть – гуля`ць
        играть (муз.) – граць
        играть на улице – гуля`ць на двары`
        игровой – гульнявы`
        игрок – гуле`ц
        игрушечный – ца`цачны
        игрушка – ца`цка
        игрушка (обещенная) – ца`цанка
        идеографический словарь – ідэяграфі`чны слоўнік, тэза`ўрус
        иди к чёрту! – iдзi` ў балота!
        идол – балва`н
        идолопоклонничество – балвахва`льства
        идти – ісьці`
        идти (быстро) – джгаць
        идти (с поклажей) – тахту`рыць
        идти в ногу! – роўны крок!
        идти напрямки – прастава`ць, ценява`ць
        идти на рога – ста`віцца ў рожкі
        идти насмарку – у пыл ісьці`, ды`мам сысьці`
        идти по пятам – ісьці` на`зіркам
        иезуит – езуі`т
        иждевение – спажы`так
        иждевенка – утрыма`нка
        из – з
        из-за (куста) – з-за
        из-за плохой жизни – праз ке`пскае жыцьцё
        из одного теста – з адной дзе`жкі; чэ`рці адной шэ`рсьці
        из первых рук – празь пе`ршыя ру`кі
        из-под (руки) – з-пад
        из-под низу – спадысподу, спады`спаду
        из ряда выходящий – звонра`дны
        из уст в уста – з ву`ха на ву`ха
        изба – ха`та
        изба (в лесу) – падора
        избавитель – зба`ўца
        избавить – вы`збыць
        избавиться – пазбы`цца
        избавленный – пазбы`ты, без (чаго?)
        избавляться (от кого?) – пазбыва`цца (каго?)
        избега`ть (разл.) – уніка`ць, ухіля`цца, запабяга`ць, асьцерага`цца, абыходзіць, міна`ць
        избиратель – абіра`льнік
        избирательность – выбарковасьць
        избирать – абіра`ць
        избочениться – узя`цца ў бокі
        избранник – абра`нец, выбра`ньнік
        избранница (в жёны) – нарачоная
        избранный – выборны
        избушка – хаці`нка
        избыток – надме`р
        избыточный – надме`рны
        изведать – спазна`ць
        изверг (изувер) – вы`людак
        изверившийся – зьняве`раны, зьняве`рца
        извести (истребить) – рашы`ць
        известие – паведамле`ньне
        известить – наказа`ць, паве`даміць
        известно – ве`дама
        известное дело – вядомая рэч
        известный (знаменитый) – вядомы, слы`нны, зна`ны, знакамі`ты
        известный (всем случай и т.п.) – ве`дамы, ве`даны
        известковать – вапнава`ць
        известковый – ва`пнавы
        известь (извёстка) – ва`пна
        извечный – спрадве`чны
        извещать – апавяшча`ць, паведамля`ць
        извилина – вілава`ціна, крыві`зна
        извилины (в мозгу) – глузд
        извилистый – пакруча`сты
        извинять (кого?), прощать (кого?) – прабача`ць (каму?), дараваць (каму?)
        извините меня – праба`чце мне
        извиниться – перапрасі`ць
        извлекать – выма`ць
        извлечение – выма`ньне
        извлечение (изьятие) – вы`нятка
        изводить (кого-либо) – бяёдаць
        извоз – возьніцтва, рамі`зьніцтва
        извозчик – возьнік
        извозчик (наёмного экипажа) – рамі`зьнік
        извратить – перакруці`ць
        изгиб – вы`гба, заваротак
        изгнание – выгна`ньне, экзы`ль
        изгнаньник – выгна`ньнік
        изголовье – ву`згал, ву`згалаўе, прыголаўе
        изгородь – за`гарадзь, тын
        издавна – здаўна`, ад да`ўна
        издалека – здалёку, зводдаль
        издание – выда`ньне
        издатель – выда`ўца
        издательство – выдаве`цтва
        издевательство – зьдзек, збы`так
        издеваться (над кем?) – зьдзе`квацца (з каго?), збыткава`цца (з каго?)
        изделие – вы`раб
        издержки (расходы) – выда`ткі
        издёвка – ке`пікі
        изжога – пякотка, ляда`йка, печая`, пяча`йка
        излишне – заду`жа, зана`дта, залі`шне, лі`шне
        изловчиться – злаўчы`цца, змагчы`ся, знараві`цца
        изложение – перака`з, вы`клад
        изложить на бумаге – вы`класьць на папе`ры, напіса`ць
        излучать – выпраме`ньваць
        излучение – выпраме`ньваньне
        излучина – вы`гба, лу`кавіна
        излюбленный – улюбёны
        измельчать (что-либо) – крышы`ць
        измельчать (о чем-либо, о ком-либо) – здрабне`ць
        изменение – зьме`на, зьіна`чаньне
        изменившийся (голос) – зьме`нены
        изменить (что-либо) – зьмяніць
        изменить (кому-либо) – здра`дзiць
        изменчивый – зьме`нлівы, пераме`нлівы
        изменяемость – зьме`ннасьць, зьме`нлiвасьць
        измерение – выме`ры
        измеримый – выме`рны
        измерять – вымяра`ць
        изморозь – на`маразь
        измучиться – спаку`тавацца
        изнанка – вы`варат, зна`йніца, сподні (ле`вы) бок, спод
        изнемогший – зьнямоглы
        изнеможение – зьнямога, зьнемажэ`ньне
        изнемочь – зьнемагчы`ся, зьнемагчы`
        изнервничать – зьнервава`цца
        изнурить – змардава`ць
        изнывать – нудзі`цца
        изо всех сил – з цэ`лай моцы, штомоцы
        изо дня в день – дзень пры дні, паштадзе`нь, што ў бога дзень
        изобилие – даста`так
        изображение (очертание) – відары`с, візару`нак, выя`ва
        изобразительное искусство – выяўле`нчае маста`цтва
        изобретательный – ке`млівы, дасьці`пны
        изобретать – вынаходзіць
        изобретение – вынаходзтва
        изоляционный (материал) – ізаляцы`йны
        изоляция (тех.) – ізаля`цыя
        изоляция (от общества) – адасобленасьць
        изподтишка – спотайку
        изразец – ка`хля
        изразцовый – кахля`ны
        изредка – зрэ`дку, зрэ`дчас, зрэдзьча`су
        изрезанный (о береге) – занорысты
        изречение – выслоўе
        изрядный – выборны
        изувечить – зьняве`чыць
        изумруд – смара`гд
        изучать – вывуча`ць, дасьле`даваць, студыява`ць
        изъявительное наклонение (грам.) – абве`сны лад
        изъявить (желание) – вы`казаць
        изъян – ган, хі`ба
        изьятие – вы`нятка
        изысканный – выкшталцоны
        изыски – [асабе`нкі]
        изюм – разы`нкі
        изящный – згра`бны, выкшталцоны, [хупа`вы]
        икра – ікра`
        икра (лягушачья) – жабуры`ньне
        икра (ноги) – лы`тка
        ил – мул, глей, твань
        или – або, альбо, ці
        или-же – ці-бо, ці-то
        иллюстрированный – ілюстрава`ны
        имбирь – імбе`рац
        имение – маёнтак, мае`тнасьць
        именитый – знакамі`ты
        именно – акура`т, толькі, менаві`та
        иметь – мець
        иметь вес – ва`жыць
        иметь вид – выгляда`ць
        иметь ввиду – мець наўве`це, даўніма`ць
        иметь дело – мець стасу`нкі (дачыне`ньне)
        иметь зуб – зака`лец мець
        иметь имущество – валодаць
        иметь надежду – спадзява`цца
        иметь право – мець пра`ва
        иметь резон – мець ра`цыю
        иметь силу (юр.) – быць правадзе`йным
        иметь то же мнение – пагаджа`цца
        иметь успех – квітне`ць, працьвіта`ць
        иметь ценность – быць каштоўным, мець ва`ртасьць
        имеющий вес – ва`жкі
        империя – імпэ`рыя
        имущество – маёмасьць
        инакомыслие – рознамы`снасьць
        инакомыслящий – іншамы`сьнік
        иначе – інакш, іна`чай
        инвалид с детства – хвараве`ка
        инвестировать (спонсировать) – інвэстава`ць, фундава`ць, [хугава`ць]
        инвестор – інвэ`стар, фунда`тар
        индульгенция – індульге`нцыя, прошча
        индейка – індычка
        индюк – інды`к, [калаку`т]
        иней – шэ`рань, [інь]
        иногда – ча`сам
        иное – і`ншае
        иное дело – [інося]
        иноземец – чужы`нец
        инок – [адзіне`ц]
        иносказания – атуме`кі
        иносказательный – атуме`чны
        иностранец – заме`жнік
        иностранный – заме`жны
        иностранщина – чужазе`мшчына
        иноходец – драба`р
        инструмент – навой
        интересная вещь – цікавостка
        интересный – ціка`вы
        Интернет – Інтэрнэ`т, Се`ціва
        инфекция – інфэ`кцыя, лі`пля
        информационный – інфармацы`йны
        ион – іён
        Иордания – Ярда`нія
        ипотека – іпатэ`ка, заста`ва
        иск – пазоў
        искажать – ка`зіць
        искажение – ска`за
        искатель – шука`ч, шука`льнік
        искатель приключений – аванту`рнік
        искатель (руды) – пошукавік
        искать – шука`ць
        исключение – вы`нятак, [вы`вет]
        исключительно (только) – вылу`чна, выня`тна, толькі
        исключительно (необыкновенно) – надзвыча`йна
        исключительность – выбі`тнасьць
        исключительный (необыкновенный) – надзвыча`йны, выбі`тны, выкшталцоны
        исключить (разл.) – вы`мкнуць, вы`лучыць, адкі`нуць, вы`кінуць
        исковое заявление – пазоўны ліст
        исколесить – скалакру`жыць
        искони – спакон
        исконный – спракаве`чны
        ископаемое – вы`капень
        ископаемый – выкапнёвы
        искорёжить – скараба`ціць
        искоса – скры`ва, скоса
        искра – я`ска
        искренний – шчы`ры
        искренность – шчы`расьць
        искромётный – вогнепы`рскі
        искрошить – патры`сьціць
        искупить – вы`купіць
        искупление – аку`п
        искуситель – спакуша`льнік
        искусительный – спаку`сьлівы
        искусник – штука`р
        искусное изделие – шту`ка
        искусный – штука`рскі
        искусственный – шту`чны
        искусство – маста`цтва
        искусство (мастерство) – майстэ`рства
        искушать – спакуша`ць
        искушение (соблазн) – спаку`са
        и слухом не слыхать – і вочуткі не чува`ць; і чу`ткі ня чу`лі; і почуту няма`
        Испания – Гішпа`нія
        испанский – гішпа`нскі
        испариться – вы`парацца
        испепелиться – спапяле`ць
        испепелять – папялі`ць
        испестрить – сьпярэ`сьціць
        испечь – сьпячы`
        испещрённый – сьпярэ`шчаны
        исповедовать (идею) – вызнава`ць
        испод (печи) – чарэ`н
        исподволь – спакваля`
        исподтишка – спатайка`, спотайку
        испокон веку – спаконве`ку, зьве`ку
        исполнитель – выкана`ўца, выкана`вец
        исполнительный (комитет) – выкана`ўчы
        исполнительный (расторопный) – уві`шны
        использовать – скарыста`ць
        используя случай – карыста`ючы з нагоды
        испортить – сапсава`ць, папсава`ць, зглумі`ць
        исправление – напра`ва
        исправлять – выпраўля`ць, напраўля`ць
        исправное (оборудование) – непашкоджанае, цэ`лае, у працоўным ста`не
        исправный работник – пату`жнік
        испражнения – пахно
        испуг – спуд, пуд, зьляка`ньне, ляк, спалох
        испугаться – спужа`цца, спалохацца, лякну`цца
        испускать пар – выпуска`ць па`ру
        испытание – выпрабава`ньне
        исследователь – дасьле`днік
        исследовательский – дасьле`дчы
        исследовать – дасьле`даваць
        иссохнуть – вы`петраць
        иссохший – вы`петраны
        исступлённый – непрытомны
        иссякнуць – ушчу`кнуць
        истец – пазоўнік
        истица – пазоўніца
        истина – пра`ўда, [вядомка]
        истинный – праўдзi`вы, запра`ўдны, пра`ўдны
        истлевать – парахне`ць, трухле`ць
        истовость – імпэ`тнасць, імпэ`т
        истовый (рьяный) – імпэ`тны
        исток – выток
        истолочь (в порошок) – стаўчы`
        истомиться (от жажды) – спра`гнуць
        истопить (печь) – паце`пліць
        истоплённый – паце`плены
        истопник – апа`льнік
        историк – гісторык, дзеяпі`сец
        историко-архитектурный – гістары`чна-архітэкту`рны
        исторический – гістары`чны
        история (России) – гісторыя
        история (приключение, случай) – прыгода, вы`падак
        история (приключенческая) – прыгоды, [гавэнда]
        источник – крыні`ца, [здрой]
        истощение – зьнясі`леньне
        истратить (впустую) – збаёдаць, праманта`чыць
        истребить – зьні`шчыць, рашы`ць
        истукан – стод, стодзіва, [ста`туй]
        истязать – катава`ць
        исход (откуда-либо) – вы`схад, уцёкі
        исход (игры) – вы`нік
        исходить (из чего?) – выходзіць (з чаго?)
        исходить (кровью) – сьцяка`ць
        исходное – выточнае
        исходный – выточны
        исчадие ада – пяке`льнік
        исходя – выходзячы
        исчезать – зьніка`ць
        исчезнувший – зьні`клы
        итальянский – італі`йскі
        Иуда – Ю`да
        иудаизм – юдаі`зм
        иудей – юдэ`й
        ишь – бач
        ищейка – абсочны саба`ка, сок
        ищи дураков – няма` дурны`х
        июль – лі`пень
        июнь – чэ`рвень

Падабаецца     Не падабаецца
2009–2020. Беларусь, Менск.