РОДНЫЯ ВОБРАЗЫ Вобразы мілыя роднага краю,               
Смутак і радасьць мая!..
      
 
Якуб Колас
    Галоўная      Слоўнікі           Спасылкі      Аб сайце       Кірыліца      Łacinka    
Алег Мінкін
Даведка
Кантэкстны тлумачальны слоўнік
Слоўнічак расейска-беларускіх адпаведнікаў
Ад укладальніка
А
Б
В
Г
Д
Е
Ё
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
С
        с
        с – з, із
        с бухты-барахты – шату`-бату`; проста з моста
        с верхом (о ёмкости) – з каптуром
        с глазу на глаз – на чаты`ры вокі, сам-на`сам
        с гулькин (воробьиный) нос – з камарову дзю`бу; з кура`чу галаву`; з ма`кавае зярня`тка
        с другой стороны – зь і`ншага боку
        с другой стороны (улицы) – з другога боку
        с жиру беситься – лой ску`ру пад’яда`е; ад сы`ці (з раскошы) шале`е
        с иголочки – як з голкі зьня`ты
        с каждым разом – за кожным ра`зам, штора`з
        с какой стати – зь якой ла`скі (ра`цыі)
        с которым можно согласиться – прыйма`льны
        с левой руки от меня – левару`ч мяне`
        с лёгким паром! – лёгкі дух!
        с лихвой – зь лі`шкам
        с норовом – мець му`хі ў носе
        с одного взгляда (понять) – з аднаго кі`ва, з накі`ву
        с полуслова – з аднаго кі`ва
        с правой руки от меня – правару`ч мяне`
        с размахом – з разгонам
        с рассвета до заката – ад ра`ньня да змярка`ньня
        с точки зрения – з гле`дзішча
        с утра – зра`нку, зраньня`
        с целью – дзе`ля
        сабля – ша`бля
        садиться – сяда`ць, сяда`цца
        саднить – смыле`ць, шчыме`ць
        садоводство – садаўні`цтва
        сажа – сопуха
        сажать (дерево) – садзі`ць
        саженец – вы`садак
        саженец (рассады) – флянс
        сажень – са`жань, калдыба`ха (жарт.)
        сак – кломля
        саквояж – са`ква, валі`зка
        салазки – са`нкі
        салат – сала`та
        салки (игра) – квач
        сало – са`ла
        сало (жир) – тлушч
        сало (топлёное) – тук
        салфетка – сурвэ`тка, уці`рыш
        сальтисон (зельц) – вантрабя`нка
        сам – сам
        сам не свой – сам не ў сабе`, як ня свой
        сам по себе – сам сабою, сам празь сябе`
        сам себе хозяин – сам (сабе) пан; нікому ні ў ша`пку; сам вялі`кі
        сам чёрт голову сломает – чорт ногі паломіць
        сам чёрт не разберёт – чорт пі`ва звары`ў дый саладзі`н адрокся
        самая суть – са`мы цы`мус
        самец – саме`ц, джгур
        самовлюблённость (самолюбие) – самалю`бства
        самовольно – самаду`мам, сваі`м аду`мам
        самодельный – самадзялковы, самаробны
        самое вкусное – цы`мус
        самонадеянность (самоуверенность) – самаўпэ`ненасьць, эгаі`зм
        самообладание – вы`траманасьць
        самопроизвольный – самаадвольны
        самопрядка – калаўрот
        самосвал – самаскі`д
        самоход – самару`х
        самостоятельный – самастойны
        самоубийца – загу`бак
        самоуважение – самапава`га
        самоуправство – самаволя
        самоучка – самаву`к
        самоучкой – самаву`кам
        сандалии – брызэ`лі, бружале`і, вятроўкі
        сани – са`нкі
        сани (широкие) – розвальні, лагожы
        сановник – дастойнік
        сапоги – боты, чобаты
        сапоги всмятку – кісялём бліны` ма`заны на парка`не су`шацца
        сапожник – шаве`ц, чабата`р
        сапожные нитки – дратва`
        сапожный промысел – шаве`цтва
        сапфир – шафі`р
        сарай (для сена) – пу`ня, адры`на
        сарай (для дров) – паве`ць, дрывотня
        сарай (для повозок) – вазоўня, абозьня
        сарай (большой при трактире) – стадола
        сардины – сарды`нкі
        сарказм – сарка`зм, зло`сьмех
        сатана – д’я`бал, шайта`н, нячы`сты
        Саудовская Аравия – Саву`даўская Ара`бія
        сахар – цу`кар
        сахарить – цукрава`ць
        сахарный диабет – цукры`ца
        сахароваренный завод – цукрава`рня
        сачковать – агіля`цца, лайда`чыць
        сбежать – уцячы`
        сберегательный (банк) – ашча`дны
        сберегать (копить) – ашчаджа`ць
        сберегать (память) – шанава`ць
        сберегать (от воров) – захоўваць
        сбивать с толку – з тропу (ла`ду, панталы`ку, шты`ху) зьбіва`ць; з поля зводзіць
        сбиться с толку (с дороги) – з ла`ду (тропу, розуму) зьбі`цца
        сборище – зборня, кага`л
        сборник (стихов) – зборнік
        сборник духовных песен – канты`чка
        сборщик – паборца
        сбрасывать – скідваць
        сбрасыватель (тех.) – скіда`льнік
        сброд – збродня, на`брыдзь, на`валач
        сброс (геол.) – скід
        сбрызнуть – спры`снуць
        свадебный – вясе`льны, шлю`бны
        свадебка – вясе`лейка
        свадебный гость – вясе`льнік
        свадьба – вясе`льле
        сваленый (из шерсти) – зьля`мчаны
        свалка – сьме`тнік, шуме`тнік
        сваляться – зьля`мчыцца
        сварливый – зва`длівы
        сварочный (цех) – зва`рніцкі
        свая – па`ля
        сведения – зьве`сткі
        свежатина (свеженина) – сьвежына`
        свербеть – сьвярбе`ць, дрымката`ць
        свергнуть – зры`нуць, скі`нуць
        свержение – зрына`ньне, скіне`ньне, скіда`ньне
        сверенный – спра`ўджаны
        сверкать – зіхце`ць, зіхаце`ць
        сверлить – сьвідрава`ць, дрылява`ць
        сверло – сьве`рдзел, сьвярдзёлак
        сверло (по дереву) – лапаце`нь
        свернуть башку – галаву` скруці`ць (злама`ць)
        свернуть в сторону – збочыць
        сверхчувственность – надпачуцьцёвасьць
        сверх (чего?) – надзвы`ш (чаго?), па-над (чым?)
        сверх нормы – па-над норму
        сверху (лежать) – поўзьверх, спаве`рх
        сверчок – цвырку`н
        сверять – спра`ўджваць
        свести концы с концами – канцы` стачы`ць
        свести на нет – на нішто (адзі`н кане`ц) зьве`сьці
        свести счёты (отомстить) – кві`там паквіта`цца; пірагі` адпячы`; хлеб адда`ць
        свести счёты (рассчитаться) – доўг паквіта`ць; парахава`цца
        свет – сьвятло
        светать – днець
        светило – сьве`тач, зорка
        светильник – кагане`ц
        светить – сьвяці`ць
        светлица (горница) – сьвятолка
        Светлогорск – Шаці`лкі
        светлость (при обращении) – ягамосьць
        светлячок – сьвятля`к
        световой – сьветлавы`
        светофор – сьвятлафор
        свеча – сьве`чка
        свеча (в церкви) – васкоўка
        свеча (освящённая) – грамні`ца
        свёкла – буракі`
        свёрток – скру`так, су`верцень, верч
        свивать – віну`ць
        свидетельство (на суде) – сьве`дчаньне
        свидетельство (документ) – пасьве`дчаньне
        свидетельствовать – сьве`дчыць
        свилеватый (о дереве) – занорысты
        свиновод – сьвіна`р
        свиноводство – сьвіна`рства
        свинтус – сьвінту`х
        свирель – жале`йка
        свиристель (птица) – амялу`шка
        свисток – [сурчок]
        свисток (для приманки птиц) – ва`бік
        свитер – швэ`дар
        свиток – сувой
        свободный – вольны, свабодны
        свободный (от жидкости) – парожны
        свободный доступ – прахон
        свод (перекрытие) – скляпе`ньне
        свод (законов) – збор
        сводник – зводзень, зва`дца
        своевольничать – сваволіць
        своевременно – у час
        своевременный – уча`сны
        своей охотой – самахоць
        своеобразный – адме`тны, адмысловы
        своими глазами (видеть) – на свае` вочы
        своими силами – самату`гам
        своим чередом – сваі`м пара`дкам (ла`дам)
        свойственный – уласьці`вы
        свойство – уласьці`васьць
        свора – згра`я
        свора (большая) – табала`
        своровать – укра`сьці
        свояси – савосы
        связанный (с проектом) – стасава`ны
        связка – зьвя`зак
        связка (для снопов) – перавя`сла
        связка (баранок, грибов) – вясло, вянок
        связка (дров) – вя`занка
        связь – зьвя`зак, лу`чнасьць, су`вязь
        связь (преемственная) – повязь
        святитель – сьвяцьбі`т
        святить (воду) – сьвянці`ць
        святоша – бажон
        святые таинства – святы`я тае`мствы
        священник – сьвята`р
        священник (католический) – капла`н, пробашч
        Священное Писание – Сьвятое Пісьмо
        священный – сьвята`рны, найсьвяце`йшы, сьвятоўны
        Священный огонь – Зьніч
        сгибание – гба`ньне, згіна`ньне
        сгибать – гбаць, згіна`ць
        сглаз – урок, ва`да
        сглазить – сурочыць, урачы`
        сговор – тае`мныя пагадне`ньні, змова
        сговориться – зьвячава`цца, змовіцца
        сговорчивость – памяркоўнасьць
        сгоряча – зпопрыску
        сгребать граблями – граблява`ць
        сгущённый – згу`шчаны
        сдача (денежная) – рэ`шта
        сдвиг – зрушэ`ньне, зрух
        сдвигать (вместе) – ссоўваць
        сдвигать (с места) – кра`таць, соваць, су`нуць, пхаць, ру`хаць
        сдвоить – сдвоміць
        сделать – зрабі`ць
        сделать как следует – зрабі`ць не абы`-як; зрабі`ць як ма`е быць
        сделать непременным – зрабі`ць абавя`зкавым
        сделать одолжение (оказать любезность) – зрабі`ць ла`ску
        сделать опись имущества – апіса`ць маёмасьць
        сделать скидку – зрабі`ць зьні`жку
        сделка – угода, кампрамi`с , умова
        сделка с совестью – кампрамi`с з сумле`ньнем
        сдержанность (самообладание) – вы`трыманасьць, вытрыва`ласьць
        сдержать (коня) – стрыма`ць
        сдержать (слово) – датрыма`ць
        сдобрить (приправить) – закра`сіць
        сев – сяўба`
        севалка – сяве`нька
        север – поўнач
        северный – паўночны
        северянин – паўночнік
        сегодня – сёньня, ся`ньні, сягоньня
        седалище – cе`днiца
        седая старина – сіва`я міну`ўшчына (даўніна`), старасьве`тчына
        седеть на корточках – сядзе`ць на кукі`шках
        седловина (между возвышенностями) – перахля`біна
        седой – сівы`
        седой (белый) как лунь – сівы` як голуб (лунь)
        седьмой – сёмы
        сейф – сэйф, скарбе`ц
        сейчас (в данный момент) – цяпе`р
        сейчас (немедленно) – за`раз
        секунда – хві`ля
        селезень – ка`чар
        селение (поселение) – се`лiшча, сялі`ба
        селёдка – селядзе`ц
        селёдочный – селядцовы
        селитра – сале`тра
        селитьба – котлішча
        сельчанин – вясковец, cелаві`к
        семена (сбор.) – насе`ньне
        семенить – тры`паць
        семечко – се`мка
        семи пядей во лбу – сем пя`дзяў лоб; з двума` віхра`мі
        сеновал (над хлевом) – вы`шкі
        сенокос – касаві`ца
        сеноуборка – сенава`ньне
        сенсация – сэнса`цыя, дзівота
        сентенция – сэнтэ`нцыя, наву`чка
        сентябрь – ве`расень
        сентябрьский – верасьнёвы
        сень – ша`ты, на`вісь, за`сень
        сера – се`рка
        серафим – сарахві`м
        сердечник (бот.) – буймі`на
        сердечно-сосудистый – сэ`рцава судзі`нны
        сердечный (приступ) – сэ`рцавы
        сердечный (радушный) – гасьці`нны
        сердечный (человек) – чу`лы, шчы`ры
        сердиться – сердава`ць
        сердитый – засердава`ны
        сердолик – крыва`вец
        сердце замирает – душа` мле`е
        сердце кровью обливается – крывёю сэ`рца абяга`е; душа` крывёю залята`е
        сердце разрывается – сэ`рца рве`цца (на шту`кі распада`ецца, кроіцца)
        сердцевина – сяродак, [сэрцань]
        серебро – срэ`бра
        серёжка (берёзы, вербы) – ката`х
        серёжка (серьга) – завушні`ца
        серный – се`ркавы
        серна – са`рна
        серчать – сердава`ць
        серый – шэ`ры
        серьга – завушні`ца
        серьга (тех.) – почапка
        серьёзность – спава`жнасьць
        серьёзный – спава`жны
        сесть в калошу – ма`кам (у калю`жыну) се`сьці
        сесть на шею – на ка`рак усьсе`сьці
        сетевой – се`ткавы
        сетовать – нарака`ць
        сетчатка – cеткавi`ца
        сетчатый – сеткава`ты
        сеть – се`тка, мярэ`жа
        сечение – се`чыва
        сечь – се`кчы, сячы`
        сечь (битва) – ва`лка, [водсеч]
        сечь (дрова) – сячы`, цяць, біць
        сечь (лес) – сячы`, церабі`ць, цяць
        сечь (кого-либо) – лупцава`ць, цьві`чыць, чма`рыць
        сечь (поясом) – пойсаць
        сечь (ременным поясом) – дзя`жыць
        сечь (оставляя шрамы на теле) – піся`жыць
        сечь (стегать) – хваста`ць
        сечь (кумекаць) – пе`трыць, ке`міць
        сечь (наблюдать) – назіра`ць, сачы`ць
        сеялка – сявя`рка
        сжалиться – зьлі`тавацца
        сжать (рожь, пшеницу) – зжаць
        сжать (губы) – сьцяць, сту`ліць
        сжать (сдавить) – сьці`снуць
        сжатый (текст) – сьці`слы
        сжатый – сьці`снуты
        сжиженный (газ) – звадкава`ны
        сжить со свету – са сьве`ту прыбра`ць (зьве`сьці, збаёдаць)
        сзади – адза`ду, позадзь
        сеновал – адры`на
        Сибирь – Сыбе`р
        сиверкий (ветер) – сыбе`рны
        сивоворонка – сівагра`к
        сигарета – цыгарэ`та
        сигарета (тонкая, дамская) – пахітоска
        сигнал – сыгна`л, наве`сьце, га`сла
        сидень – сяду`ра, се`дзень
        сидеть в печёнках – у зна`кі да`цца; у косткі ўе`сьціся
        сидеть на корточках – на ку`кішках сядзець
        сила – сі`ла, моц
        сила (жизненная) – клёк
        силач – асі`лак, [моцар], [магу`т]
        силиться – намага`цца
        силок – сіло
        силуэт – сілюэт, відары`с
        сильно – моцна
        сильнодействующий – моцнадзе`йны, дзе`йсны
        сильное ударение – апорны на`ціск
        сильные мира сего – ула`дныя лю`дзі
        синеватость – сіня`васьць
        синоним – сынонім, сузна`чнік, бліказна`чнік
        синька (для белья) – лазу`рак
        сипун – сіпайла
        сиреневый – бэ`завы
        сирень – бэз
        ситуация – сытуа`цыя, абста`віны, акалі`чнасьць, становішча
        ситец – цыт, парка`ль
        ситник – сітнёг
        ситцевый – цытовы, паркалёвы
        сифилис – пра`нцы
        сиять – сьвяці`ць
        сказать (кому?) – сказа`ць (да каго?)
        сказать не к месту (невпопад) – вы`скачыць як Пілі`п з канапе`ль; боўтнуць як жа`ба ў калодзежы; ля`пнуць як з пастала`
        сказать по секрету – сказа`ць пад сакрэ`там
        сказать по совести – шчы`ра ка`жучы
        сказка – ка`зка
        сказка про белого бычка – ка`заная ка`зка; даку`чная ба`йка; стара`я показка
        сказочный – ка`зачны
        сказуемое (грам.) – выка`зьнік, прэдыка`т
        скалить зубы – зу`бы сушы`ць (прадава`ць, га`ліць, лупі`ць)
        скалка (для белья) – кача`лка, качу`лка
        скамеечка – зэ`длік
        скамья – ла`ва, ла`ўка
        скамья (домашняя, переносная) – услон
        скандал – бутара`ж
        скаредничать – кара`дзіцца
        скарлатина – шкарляты`на
        скат (колеса) – покат, пакато
        скатерть – абру`с, настольнік
        скатерть-самобранка – абру`с-самабор
        скатертью дорога! – зь лёгкім ве`трам!
        скачать (файл) – сьцягну`ць
        скачок – скок
        скачивать (в свёрток) – скру`чваць, згортваць
        скважина – сьвідраві`на
        скверна – паску`дзтва, паску`дзьдзе, абры`дзьдзе, плюга`ўства
        сквернословие – брыдкаслоўе
        скверный – вяру`тны, паску`дны, пага`ны
        сквернить – паску`дзіць, пакаля`ць, пага`ніць
        сквозной – скразны`
        сквозняк – скразьня`к, пройма
        сквозь – скрозь
        скворец – шпак
        скворечник – шпакоўня
        скерда (бот.) – зу`бнік
        скипетр – бэ`рла
        скипидар – шкіпіна`р
        скирда – сьці`рта, тарпа`
        скирдовать – тарпава`ць
        скиталец – туля`га
        скитаться – туля`цца
        складка (ткани) – зборка
        складчина – скла`дзіны
        склепать (состояние) – скалабу`рдзіць
        склещиться – сушчамі`цца
        склока – зва`да
        склон – схіл, адхон
        склонность – схі`льнасьць
        склонный – схі`льны
        склочник – зва`днік
        склочный – зва`длівы
        скоба (тех.) – кля`мар
        скобель – скобля
        скобки – ду`жкі
        скоблить – скрэ`бці
        скобосшиватель – стэ`плер
        сковорода – патэ`льня
        сколачивать (антибелорусский блок) – зьбiра`ць, згуртоўваць
        скольжение – сьлі`зганьне
        скользить – сьлі`згаць
        скользить тенью – ценява`ць
        скользкий – сьлі`зкі
        скользкий (о человеке) – хітля`ны
        скользко – коўзка
        сколько? – колькі?
        сколько глаз хватает – як вокам скі`нуць (сягну`ць); як гля`нуць
        сконфузиться – зьнячэ`віцца, прыбянтэ`жыцца
        скопец – вала`х
        скопление (людей) – натоўп, су`тарма
        скопление (предметов) – сьці`жма
        скорбь – скру`ха, жалоба, сму`так, болесьць
        скорлупа – шкарлупі`ньне
        скорняк – кушне`р
        скорая помощь – ху`ткая дапамога
        скоро – скора, ху`тка, неўзаба`ве
        скоромное – скорам
        скоропалительный (вывод) – заўча`сны
        скоропостижно (скончался) – заўча`сна
        скорость – скорасьць, ху`ткасьць
        скорчившись – карчаком
        скорый – скоры, ху`ткі
        скорый (на подъём) – пасуўны`, пару`хлівы
        скорчить рожу – гімору састроіць; крыву`ю мі`ну зрабі`ць
        скотина – худоба, гавя`да, быдла, [тава`р]
        скотник – [каню`шы]
        скотный двор – абора, даржні`к
        скотоводство – жывёлагадоўля, [скаце`жніцтва]
        скребок – скраба`лка, скры`ба
        скрежет – скры`гат
        скрепить – змацава`ць
        скрепить болтами – зьнітава`ць, узяць на ні`ты
        скрепка – кля`мар
        скрести – шкра`баць, скра`баць
        скреститься – скрыжава`цца, перасячы`ся
        скромный – сьці`плы
        скрупулёзный – дапы`тлівы
        скрутить в бараний рог – у таганрог (таба`ку) скруці`ць
        скрываться – туля`цца
        скрытый – невыя`ўны, схава`ны, укрыва`ны
        скряга (скареда) – скна`ра
        скряжничать – скна`рыць
        скуление – скогат, скавыта`ньне, сквіл
        скулить (завывать) – скуголіць, скавыта`ць, сквілі`ць
        скумбрия – макрэ`ль
        скупой – скупы`, скнарлі`вы, хці`вы, пра`гны
        слаб на язык – язы`к лёгкі
        слабак – зломак
        слабость – кволасьць
        слабоумие – шалапава`тасьць, прыдуркава`тасьць
        слабоумный – шалапава`ты, прыдуркава`ты
        слабый – кволы
        Славгород – Прапойск
        славный (хороший) – фа`йны
        слагаемое – скла`днік
        сладкий – салодкі
        сладкоежка – лізу`н
        сладости (сласти) – прысма`кі, ласу`нкі
        сладостный – салодка-прыемны, сла`сны, слодачны
        сладострастный – юрлі`вы, ла`сы
        сладость – соладзь
        слаженность – зла`джанасьць, сула`днасьць
        сластёна – ласоха
        сластить – саладзі`ць
        слать факс – факсава`ць
        слаще всего – найсаладзе`йшы
        слегка – зьлёгку
        следить (за кем-либо) – сачы`ць
        следователь – сок, сьле`дчы
        следовательно – сьле`дна
        следовать (за кем-либо) – сьле`дкаваць
        следовать принципам – прытры`мліваца (датрымоўвацца) пры`нцыпаў
        следом – утропы
        следствие – вы`нік
        следствие (юрид.) – прасока, сьле`дзтва
        следует – выніка`е
        следующий – насту`пны
        слежка – асачэ`ньне, сочка
        слезать – зла`зіць
        слезинка – сьлёзка
        слепо – бе`звач, наўсьле`п
        слепок – вы`лепак
        сливки – вяршкі`
        слизистый – сьлізя`вы
        слизень – сьліма`к
        слишком (чересчур) – залі`шне, зана`дта
        слишком большой – завялі`кі
        слишком малый – зама`лы
        слишком молодой – замалады`
        слишком рано – зара`на
        слияние (рек) – сутокі
        словарник – лексыкограф
        словарь – слоўнік
        словесно – на словах
        словесный – моўны, слоўны
        словно (будто) – нібы`, нібы`та, бы, бы`ццам, бы`тта, [мэ`рам]
        слово в слово – слова ад слова
        словопроизводство – словаўтварэ`ньне
        слог – склад
        сложение – скла`дваньне
        сложение (о фигуре) – склад
        сложить – скла`сьці
        сложить вдвое – скла`сьці ў дзьве столкі
        сложить голову – галаву` пакла`сьці
        сложить копыта – скапы`ціцца
        сложный – склада`ны
        слой – столка, рэдзь
        сломать себе шею – ка`рак сабе` скруці`ць
        сломя голову – на скрут (злом) галавы`
        слоновый – сланёвы
        слоняться (без дела) – сно`ўдацца, соўгацца, бры`ндаць, шлы`ндаць, швэ`ндацца
        слопать (схавать) – склы`гаць
        служащий – слуга`чы
        служитель – служэ`бнік, служэ`ньнік
        слуга – слу`жка, пакаёвы
        служанка – пакаёўка, [чаля`дка]
        служащий – службовец
        служить – служы`ць
        слух (молва) – чу`тка, пагалоска, пагу`дка, прослых
        слух (чувство) – слых
        слуховой – слыхавы`
        слухом не слыхал – чуць ня чуў
        случается – здара`ецца, надарае`цца
        случай (присшествие) – вы`падак, здарэ`ньне
        случайный – выпадковы
        случайный человек – прылі`п-каляда`
        случаться – здара`цца, надара`цца
        случить (скрестить, спарить) – спарава`ць
        слушаться – быць паслухмя`ным, падпарадкоўвацца
        слышать – чуць
        слышно – чува`ць
        слюда – лушча`к
        слюна – сьлі`на, [асца`]
        слюньки – сьлі`нкі
        слюнтяй – слінка`ч
        слякоть – слата`, слота, хлю`па, ха`лепа, хлюпота
        смазывать (натирать) – шмарава`ць
        смастерить – змайстрава`ць
        смежить (глаза) – змру`жыць
        смекнуть (сообразить) – здаўме`цца, ске`міць
        смельчак – сьмялу`н
        сменщик – зьме`нны
        сменяться – чаргава`цца, зьме`ньвацца
        смеркаться – зьмярка`цца, сутонець, шарэ`ць
        смертельный (бой) – пагі`бельны, непамілу`йны
        смерти подобно – горш за сьмерць; лічы` капцы`
        смертная казнь – ка`ра сьме`рцю, страце`ньне
        смертный – сьмяротны
        смерч – віхраслу`п
        смести (стереть) с лица земли – са сьве`ту згла`дзіць; уні`веч абярну`ць; зь зямлёю знодаць
        смесь – мешані`на
        смета – каштары`с
        сметана – вяршкі`, прыстойкі
        сметливый – ке`мны, ке`млівы
        смех да и только – сьмех дый годзе; сьме`ху ва`рта; паце`ха зь ме`ха
        смешать – пераблы`таць
        смешинка в рот попала – подмазку зьеў
        смирение – пакора
        смиренница – паслу`шнiца
        смиренномудрие – пакорная му`драсьць
        смирить – утаймава`ць
        смирно! – зважа`й!
        смирный (смиренный, кроткий) – рахма`ны, цiхмя`ны, пакорлiвы
        смиряться – кары`цца
        смола – смолка
        смолоду – за`маладзь, зводмаладзь
        смолокур – смаля`р
        смолокурение – смаля`рства
        смолокуренный – смаля`рны
        смородина (красная) – парэ`чкі
        смородина (чёрная) – чорныя парэ`чкі, смарода
        сморозить (глупость) – схлы`зіць
        смотреть – глядзе`ць
        смотреть бирюком – сугне`ем глядзе`ць; глядзе`ць як сыч
        смотреть в могилу (гроб) – на паповы са`ні глядзе`ць; у зяме`льку прасі`цца
        смотреть в оба – глядзе`ць на ўсе вочы
        смотреть в упор – упі`ркі глядзе`ць
        смотреть как баран на новые ворота – глядзе`ць як бара`н у бі`блію; вы`рачыць вочы як бык на новае шу`ла
        смотрины – су`гляды, агле`дзіны, розгдяд
        смотря по – як да
        смочь – змагчы`, здолець
        смрад – смурод
        смуга – за`смуж, мроіва
        смуглый – смугля`вы
        смудрить – змудрава`ць
        смута – закалота, за`калат
        смутиться (замяться) – суме`цца
        смутный – цьмя`ны
        смутьян – калатні`к
        смыкать (глаза) – плю`шчыць, змру`жваць
        смысл – сэнс
        смыслить – ке`міць
        смычка – злу`чнасьць, злучэ`ньне, збліжэ`ньне, зьядна`ньне
        смятение – зьміштава`ньне, разгу`бленасьць
        смять – зьмяту`шыць, скамя`чыць
        снадобье – зе`льле
        снаружи – звонку, знадворку, вонках
        снаряд (спорт.) – прыла`да
        снаряжение – рышту`нак
        снасть – сна`дзіва
        сначала – спача`тку
        снегирь – сьнягу`р, гіль
        снегурочка – сьнягу`рка
        снедь – е`мя, е`міва
        снежная баба – сьнегаві`к, балва`н
        снежный – сьнегавы
        снижение (цен) – зьні`жка
        снимать – здыма`ць
        снимать пенки – вяршкі` зьбіра`ць (зьлі`зваць)
        снимать шапку – шапкава`ць
        снимок – зды`мак
        снисходительный – лі`тасьцівы, пабла`жлівы, дарава`льны
        снисхождение – лі`тасьць, пабла`жлівасьць
        снова – (і)зноў, зноўку
        сновать (без дела) – сноўдацца
        сновидение – сон
        сносный (неплохой) – ніштава`ты, цярпі`мы
        снотворное – дры`ма
        сноха – няве`стка
        сныть (бот.) – сьні`тка
        снюхаться (с кем-либо) – сыглы`чыцца
        снять комнату – згавары`ць пакой
        снять обвинение – апраўда`ць
        снять стружку – прачуха`нкі (пы`тлю, наву`чку) даць
        снять фотографию – сфатаграфава`ць
        со – з, із
        со вкусом – густоўны
        со вздохом – наўзды`х
        со временем – зача`сам
        со всех ног – на ўсю нагу`; адно пя`ткі бліскаця`ць; аж пыл куры`ць
        со сна – спроспы
        со страху – зпостраху
        собачий сын – агу`ндзер, цугу`ндзер
        собака – саба`ка
        собака (гончая) – ганча`к
        собака (охотничья) – хорт
        собак гонять – саба`к сьцерагчы`; саба`кі біць
        собаколов – гi`цаль
        собачка (в щеколде) – сьляса`к
        собеседник – размоўца, суразмоўца
        собирается к дождю – ахвоціцца на дождж
        собиратель – зьбіра`льнік
        соблаговолить – зрабi`ць ла`ску
        соблазн – спаку`са, спакушэ`ньне
        соблазнять (искушать) – спакуша`ць
        соболезнование – спачува`ньне
        собор – збор
        собрание (членов организации) – сход
        собрание (сочинений) – збор
        собранное (вместе) – су`бар
        собрать – зьбе`рці, пазьбіра`ць
        собраться (с мыслями) – нава`жыцца, наме`рыцца, зьмеркава`цца, наду`мацца
        собраться (вместе) – зьбе`рціся
        собственно – ула`сна, [пытама`нна]
        собственной персоной – сам-а-сам
        собственность – ула`снасьць, маёмасьць, здабы`так
        собственный (разл.) – ула`сны, собскі, свой, асабісты
        собственноручно – сваі`мі рука`мі
        собутыльник – бясе`днік, субясе`днік
        событие – падзе`я
        соваться с носом – прыткну`ць тры грошы
        совершенно – дазва`ньня, да дна
        совершеннолетний – паўнале`тні, дарослы
        совершенный – даскана`лы, бездакорны
        совершить – зьдзе`йсьніць, учыні`ць
        совершить проступок – вы`ступіць
        совершить убийство – забі`ць
        совестливый – сумле`нны
        совесть – сумле`ньне
        совет – ра`да, пара`да
        Совет – Ра`да
        советовать – ра`дзіць, ра`іць, дава`ць ра`ды
        советываться – ра`іцца
        советский – радзе`цкi
        Советский Союз – Ра`давы Зьвяз
        советчик – ра`дзька
        совещание – нара`да
        совместно – супольна, ра`зам
        совместный – супольны
        совок – шу`пля
        совокупность – злучво, лу`чнасьць, суцэ`льнасьць
        современник – суча`сьнік
        современный – суча`сны
        согбенный – пахi`лы, нi`цы, [склю`слы]
        согласие – згода
        согласно (кому? чему?) – згодна (з чым? з кім?), паводле (чаго? каго?), у адпаве`днасьці (з чым? з кім?)
        согласовывать – згаджа`ць, узгадня`ць
        соглашатель – згоднік
        соглашаться – пагаджа`цца, згаджа`цца
        соглашение – угода, пагадне`ньне
        соглядатай – выгляда`ч
        согнувшись – угi`нкам
        согревать – грэць
        согреть – нагрэ`ць, угрэ`ць
        согреться – грэ`цца
        содействовать – спрыя`ць, собiць
        содержание (ёмкости) – зьме`сьціва
        содержание (книги) – зьмест
        содержание (семьи) – утрыма`ньне
        содержание (зарплата) – заробак
        содержание (сахара, соли ) – насы`чанасьць
        содержанка – утрыма`нка, [бонка]
        содержательность – зьмястоўнасьць
        содержательный – зьмястоўны
        содержать (в себе) – утры`мліваць, трыма`ць, мець, зьмяшча`ць
        содержимое – зьме`сьціва
        содрать – зьдзе`рці
        содрогание – уздры`г
        содрогнуться – здрыгану`цца, страсяну`цца, сьцепану`цца, скалану`цца
        соединение – камбіна`цыя, злучэ`ньне, злучво, спалучэ`ньне
        соединитель (тех.) – злуча`льнік
        соединительный – злуча`льны
        соединять (разл.) – злуча`ць, лучы`ць, камбінава`ць, спалуча`ць
        сожалеть (о содеянном) – шкадава`ць, [жалкава`ць]
        сожаление (о содеянном) – шкадава`ньне, жаль, [жалкава`ньне]
        сожаление (сострадание) – спага`да, спачува`ньне
        сожительство – сужы`цьце
        созвать – склі`каць
        созвездие – сузор’е
        созвучие – сугу`чча
        созвучный – сугу`чны
        создавать – твары`ць, ствара`ць
        создание – стварэньне
        создатель – ствара`льнік
        Создатель – Творца
        сознание – сьвядомасьць, прытомнасьць
        сознательный – сьве`дамы, сьвядомы
        созреть – вы`сьпець, сасьпе`ць
        соизволить – ра`чыць
        соискание – зыск
        сойдёт! – пойдзе!
        сойти (с места) – зысьці`
        сойти (куда-либо) – адысьці`, пайсьці`, уцячы`, адысьці`ся
        сойти в могилу – зь зяме`лькаю пабра`цца; зь пясе`цкім (магі`лай) ажані`цца
        сойти на нет – на нішто (адзі`н бок) зье`хаць
        сойти с ума – з глу`зду (глуздоў) зье`хаць (злузну`цца); з розуму вы`біцца
        сойтись лоб в лоб – уза`лабкі счапі`цца
        сок (берёзовый) – бярозавік
        сок (кленовый) – кляновік
        сокровенность – захава`ласьць
        сокровенный – захава`лы
        сокровище – скарб
        сокровищница – ска`рбніца
        сокрушительный – зруйнава`льны, разбура`льны
        солдат – жаўне`р
        солидный – самаві`ты
        Солигорск – Нова-Старобін
        солома – салома
        солома (труха с колосками) – сугрэ`бкі, згоніны, аме`цьце
        солнцезащитный – сонцаахоўны
        солнцепёк – угрэ`ў
        соловушка – салоўка
        соломорезка – сячка`рня
        сомкнуть (губы) – сту`ліць
        сомкнуться – злучы`цца, сту`ліцца, схіну`цца
        сомнение – сумне`ў, сумне`ньне
        сомнительная (личность) – падозраная
        сомнительная (репутация) – небездакорная, небеззага`нная
        сомнительно – сумнява`юся, сумнява`емся, ама`ль без надзе`і, наўра`д
        сомнительный (случай) – спрэ`чны
        сомнительный (способ) – няпэ`ўны, ненадзе`йны
        сомнительный (эксперимент) – праблематы`чны
        сонм – сьці`жма
        соображать – меркава`ць
        соображаться (с чем-либо) – стасава`цца
        соображение – меркава`ньне
        сообразительность – ке`мнасьць, ця`мнасьць, ця`млівасьць
        сообразительный – ке`млівы, ке`мны, ця`млівы
        сообразить (скумекать, смекнуть) – зьмікі`ціць, уця`міць, ске`міць, дапет`рыць, здаўме`цца, ушу`піць
        сообразно – суга`дна, стасоўна
        сообразный – суга`дны
        сообща – ра`зам, кага`лам
        сообщать – паведамля`ць
        сообщение – паведамле`ньне
        сообщение по электронной почте – паведамле`ньне электроннай пошты
        сообщить (кому?) – паве`даміць (каго?)
        сообщник (соучастник) – саўдзе`льнік, хаўру`сьнік
        соорудить – згару`сьціць
        сооружение – спару`да
        соответственный – адпаве`дны, дастасоўны
        соответствовать (кому? чему?) – адпавяда`ць (каму? чаму?), стасава`цца (з кім? з чым?)
        соотечественник – суайчы`ньнік, спакрэ`віч
        соотношение – умеркава`ньне, ме`ра
        соперник – су`пар, канкурэ`нт
        соперничать – су`параваць
        соперничающие (стороны) – су`парныя
        сопеть – сопці
        сопка – уссопак
        сопли – смаркачы`, смэ`ркі, [возгры]
        сопливый – смарка`ты
        сопляк – смарка`ч
        сопоставимый – параўна`льны
        сопоставить – прымеркава`ць, параўна`ць
        сопреть (истлеть) – збуцьве`ць
        сопровождать – спадарожыць
        сопротивление – супор, супраці`ў
        соратник – спаборнік, папле`чнік
        сорвать голову – галаву` (з плячэ`й) зьне`сьці
        сорви-голова – завярні`-галава`; зламі`-галава`; кату` хвост завя`жа
        соревнование – спаборніцтва
        соревноваться – спабораваць
        соринка – парушы`нка
        сорняки – пустазе`льле
        сорока – сарока
        сорочий – сарочын
        сороконожка (зоол.) – станожка, бабу`ра
        сорочка – кашу`ля
        сорт – гату`нак
        сосать – смакта`ць
        сосед – сусе`д
        соседний – сусе`дні, прыле`глы, блі`зкі
        соска – су`сва, сусолка, смактачок
        сословие – стан
        сословный – ста`навы
        сослуживец – саслуга`чы
        сосна – хвоя
        сосновый – хваёвы, хвойны
        сосновый лес – бор
        сосняк – хвойнік
        сосок – смачок
        сосредоточенный – засяроджаны, сканцэнтрава`ны
        состав (чего-либо) – ку`па, зграма`джаньне
        состав (содержание) – склад
        составитель – уклада`льнік
        составить – скла`сьці, укла`сьці, злучы`ць
        составляющие успеха – чы`ньнікі посьпеху
        составляющий – складовы
        составная часть – складовая ча`стка, скла`днік
        составной – складовы, скла`дзены
        состояние (душевное) – стан
        состояние (положение) – становішча
        состояние (материальное) – маёмасьць, здабы`так
        состоятельный – заможны, [мае`нтны]
        состоять (в чём?) – нале`жыць (да чаго?)
        состояться – адбы`цца
        сострадание – спага`да, спачува`ньне
        сострадательный – спага`длівы, спачува`льны
        состряпать (дело незаметно) – абшыбордзіць
        состязаться – спабораваць
        сосчитать – зьлічы`ць, зрахава`ць
        сосуд (ёмкость) – судзі`на
        сосуд (анат.) – судзi`на
        сосудистая ветвь – судзi`нная галiна`
        сосулька – лядзя`ш, лядзя`к, [сукра`к]
        сосун – смакту`н
        сотворить – учынi`ць, ствары`ць
        сотру (в порошок) – стру
        сотрудник – супрацаве`нь, супрацоўнік
        сотрудничество – супра`ца
        сотрястись – страсянуцца
        соус – падлі`ўка, сос
        соучастник – суме`сьнiк, супольнiк, пату`жнік, папле`чнік
        сохнуть (хиреть) – сохнуць, сьмягнуць, ча`ўрыць, чаўрэ`ць, пятрэ`ць
        сохранять – захоўваць
        сочетание – спалучэ`ньне
        сочетаться – спалуча`цца
        сочетаться браком – пабра`цца
        сочинение – уклада`ньне, пра`ца, творапіс
        сочиться – тачы`цца
        сочленение – сукале`нца, кале`нца
        сочный – сакаві`ты, сакаўны`
        сочувственный – прачу`лы
        сочувствие – спачува`ньне, чу`ласьць, спага`да
        сошло с рук – дарма` прайшло; з вадою зьб`егла; так міну`лася
        сощипнуть (ягоду) – сашчыкну`ць
        союз (государств) – зьвяз
        союз (единомышленников) – хаўру`с
        союз (грам.) – злу`чнік
        союзник – хаўру`сьнік
        спаривать (волов) – злы`гваць
        спаривать (коней) – суворыць
        Спас – Зе`лна
        спасение – рату`нак, парату`нак, ратава`ньне
        спасение (избавление) – збаве`ньне
        спасения (спасу) нет – няма` ра`ды; няма` рату`нку
        спасибо! – дзя`куй!
        спастись – уратава`цца
        спаситель – ратава`ньнік
        Спаситель – Збаўца
        спасть с тела – у це`ле ўпа`сьці; бокі ўвабра`ць; на смык вы`рабіцца; зьляда`шчыць
        спаянный (коллектив) – згуртава`ны
        спаянный (предмет) – зьнітава`ны
        спаянность (коллектива) – згуртава`насьць
        сперва – папе`радзе
        сперма – кнураве`ньне, кнура`, [малаф’я`]
        спесивый – фанабэ`рысты
        спесь – фанабэ`рыя
        специалист – спэцыялісты, адмысловец, спэц, [фаховец]
        специальность – спэцыя`льнасьць, [фах]
        специальный – спэцыя`льны, адмысловы
        специфический – спэцыфі`чны, адмысловы
        спешка – пасьпе`х
        спилить – сьпілава`ць
        спина – сьпі`на
        спинка (железной кровати) – бі`ла
        спинка (кресла) – апле`чча
        спираль – су`вертка
        спиральный – сувярточасты
        спирать дыхание – сьціна`ць дых
        cписок – cьпіс
        спица (в колесе) – сьпі`ца
        спица (для вязания) – пруток, шту`цік
        спички – запа`лкі, се`рнікі
        сплетение – спляце`ньне, сплёт
        сплетни – плёткі, наброхі, пра`шкі
        сплетник – плятка`р
        сплетничать – плятка`рыць
        сплотить (коллектив) – згуртава`ць
        сплочение – згуртава`ньне
        сплочённость – згуртава`насьць
        сплоховать (оплошать) – схі`біць
        сплошной – суцэ`льны
        сплошь – спрэс, скрозь
        сплюнуть – плю`нуць, вы`плюнуць
        сплющенный – спле`шчаны
        сплющить – спле`шчыць
        сподобиться – ста`цца годным, заслужы`ць (на што?)
        сподвижник – папле`чнік
        спокойствие – заспакоенасьць
        спонтанный – спанта`нны, самаадвольны
        спор – спрэ`чка
        спорадический – спарады`чны, нерэгуля`рны, нестаноўны
        спорить – спрача`цца
        спорный (вопрос) – спрэ`чны
        спортивный – спартовы
        спортсмен – спартовец, заводнік
        спорщик – спрэ`чнік
        способность – здольнасьць
        способный – здольны, зда`тны
        способствовать (разл.) – спрыя`ць, садзе`йнічаць, прысьпе`шваць, паскара`ць, узмацня`ць
        споспешествовать – успамага`ць
        споспешник – памага`ч
        спохватиться (встрепенуться) – схамяну`цца, хапі`цца, спахапі`цца
        справиться (с соперником) – сулада`ць
        справиться (с делом) – даць ра`ды
        справка – даве`дка
        справочник – даве`днік
        справочный – даве`дачны
        спрашивать – пыта`ць
        спрос – попыт
        спросить (у кого?) – папыта`ць (каго?)
        спросонку – спросну, спроспы, спрасы`пу
        спрыгнув (с автобуса) – скочыўшы
        спустить средства – рашы`ць сродкі
        спустить шкуру – сем шкур зьдзе`рці (сагна`ць)
        спутаться (с кем-либо) – зблы`ндацца, сыглы`чыцца
        спячка – спаньнё
        сравнение – параўна`ньне
        сравнивать – параўноўваць, раўня`ць (да каго?)
        сравнивая – раўну`ючы
        сравнил божий дар с яичницей – прыраўня`ў сьвінню` к каню`; прыраўнава`лі бога да ла`пця
        сразу – адра`зу
        сразу же – адра`зачку
        срам – сарамата`
        срамить – сарамаці`ць
        среда (день недели) – серада`
        среда (обитания) – асяродзьдзе, асяродзішча, асяродак
        среди – сярод, спасярод
        средний – сярэ`дні
        средний (сын) – серадольны
        средства (денежные) – сродкі
        средства массовой информации – мас-мэ`дыя, мэ`дыі
        средство – сродак
        Сретение – Грамні`цы
        сровни – су`раўні
        сровнять (с землёй) – здратава`ць, спля`жыць
        срок – тэ`рмін
        сросток (двойчатка) – спары`ш
        сросшийся – зрослы
        срочно – сьпе`шна
        сруб – зруб
        срывающийся (о голосе) – зры`вісты
        ссадина – садно
        ссора – сва`рка, зва`да
        ссориться – свары`цца
        ссучить – ссука`ць
        стабильный – стабі`льны, устойлівы
        ставец (для тёрки) – цёрла
        ставить в вину – надава`ць віны`
        ставить во главу угла – у аснову кла`сьці (браць)
        ставить в один ряд – нароўні ста`віць; у адзі`н шэ`раг стаўля`ць
        ставить вопрос ребром – ру`бам пыта`ньне ста`віць
        ставить в тупик – ста`віць станьгом
        ставить на одну доску – на адну` роўніцу ста`віць
        ставить на попа – старчаком (старчма`) станаві`ць
        ставня – акані`ца
        стакан – шкля`нка
        стало быть – зна`кам тым
        стальной – сталёвы
        стан (о фигуре человка) – паста`ва
        становиться глубже – глыбе`ць
        становиться длиннее – даўжэць
        становиться звонче – званчэ`ць
        становиться ниже – ніжэ`ць
        становиться прозрачнее – празры`сьцець
        становиться сильнее – мацне`ць, дужэ`ць
        становиться тише – цішэ`ць
        становиться тяжелее – цяжэ`ць
        становиться угрюмым – хмурне`ць
        становиться умнее – разумне`ць
        становиться хуже (ухудшаться) – горшаць
        становиться шире – шырэ`ць
        становиться ярче – зырчэ`ць
        становление – станаве`ньне
        станок – варшта`т
        станок (ткацкий) – кросны, ставы`
        станочный – варшта`тны
        старательность – руплі`васьць, ру`пнасьць
        старательный – руплі`вы, ру`пны
        стараться – ру`піцца
        стараться (сильно) – шчырава`ць
        старая дзева – праве`чка
        старая карга – старога ле`су качарга`; корга (коржа, порхаўка) стара`я
        старая песня – стара`я показка, сьпява`ная пе`сьня
        старик – дзед, старэ`ча
        старина – даўніна`, старажы`тнасьць
        староста – староста
        старуха – ба`ба
        старческий – старэ`чы
        старший (сын) – серадольшы
        старый – стары`
        старый хрыч – псюк (мухамор, корч) стары`
        старьё – стары`зна
        статный – стані`сты, самаві`ты
        статность – стані`стасьць, стату`ра
        стать короче – пайсьці` ў пры`караць
        стать нелюдимым – зьнелюдзе`ць
        стать неподвижным – зьнерухомець
        стать притчей во языцех – на язы`ках пане`сьціся; пусьці`лі пагалоску на ўсю вёску
        стать чище – пачысьце`ць
        статья – арты`кул
        стащить – звалачы`
        стая (собак, волков) – гайня`
        ствол (дерева) – каме`ль, стаўбу`р
        ствол (ружья) – ру`ля, цэ`ўка
        стебелёк (злаковых) – ка`ліўца
        стеблистый – сьцеблава`ты
        стебель – сьцябло
        стебель (злаковых) – ка`ліва
        стебель (голый) – бады`ль
        стебель (толстый) – цыбу`р, цыба`лка
        стегать (хлестать) – сьцяба`ць, хваста`ць
        стежок – шывок
        стекло – шкло
        стекло (битое) – шке`льле
        стекло (в раме окна) – шы`ба
        стеклодел – гу`тнік
        стеклозавод – гу`та
        стеклярус – шкля`рус
        стекольщик – шкляр
        стелить – слаць
        стелиться под ноги (под сапог) – лі`стам (бярэ`зінкаю) сла`цца
        стелька – ву`сьцілка
        стенать – е`нчыць, еката`ць
        степенно – спава`гу, спава`жна
        степенный – спава`жны
        степень (развития) – ступе`нь, ровень
        степь – стэп
        стерва – ля`рва
        стереть в (мелкий) порошок – у куле`ш (кі`слы я`блык) сьце`рці
        стереть (ногу) – наму`ляць
        стеречь – сьцерагчы`, вартава`ць, пільнава`ць
        стержень – стры`жань, шпень
        стерильный – стэры`льны, няплодны
        стеснительный – сарамлі`вы
        стечение обстоятельств – зьбег (зы`йсьце) акалі`чнасьцяў
        стилет – штыле`т
        стилистический – стылёвы
        стирать – мыць
        стирать бельё – праць
        стиснуть (зубы) – сьцяць
        стих (стихотворение) – верш
        стихийное бедствие – пля`га
        стихийный – стыхі`йны, адвольны
        стихия – стыхі`я, [жывю`л]
        стихотворение – верш
        стихотворство – вершава`ньне, вершапіса`ньне
        стоимость – кошт, ва`ртасьць
        стоит (подумать) – ва`рта
        стоить – каштава`ць
        стойкий – станоўкі, трыва`лы
        стойко – станоўка
        сток – сьцёк
        столбняк – памара`ка
        столбовая дорога – бі`ты шлях
        столетие – стагодзьдзе
        столешница – стальні`ца
        столкнуть лбами – у рожкі зьве`сьці; хахлы` (за чубы`) зьвяза`ць
        столовая – яда`льня, сталоўка, сталава`льня, стра`ўня
        столько – столькі, гэ`тулькі
        столярное дело – сталя`рства
        стон – стогн, енк
        стонать – стагна`ць, е`нчыць
        стопа (ноги) – ступня`, ступа`к
        стопа (кипа) – стос
        стопка (маленькая кипа) – стосік
        стопка (посуда) – ча`рка
        стопорить – калодзіць
        сторицею – стакроць
        сторож – вартаўні`к
        сторож (полевой) – паплаўні`чы
        сторона (земля) – старонка
        сторона (чего-либо) – бок
        сторонник – прыхі`льнік
        сточить (карандаш) – звастры`ць
        стоянка (древних людей) – стойбішча
        стоянка (машин) – [прыпы`нішча]
        стоять костью в горле – вомігаю сядзе`ць у горле; калом (ражном) у горле стая`ць
        стоя (ехать) – стайма`
        стоять над душой – над ка`ркам вісе`ць; кру`кам стая`ць
        стоять на краю могилы – кра`ем магі`лы хадзі`ць; зямлёю па`хнуць
        стоять на своём – упа`рціцца
        стоящий – ва`ртасны
        страда – межані`на, пры`пар, пі`льніца
        страна – краі`на, край, зямля`, зяме`лька, старонка
        страница – балонка, бачы`на
        странный – дзіва`чны
        страстность – жарлі`васьць, пажа`длівасьць
        страстный – жарсцьлі`вы, пажа`дны, [я`глы], [ры`мсьлівы]
        страсть – жарсьць, пажа`да, [я`гласьць], [ры`масьць], [це`пра]
        страх – страх
        страшилка – пужа`лка
        стрекоза – страказа`, стрэ`лка, стры`бля
        стрекотать (о сороке) – саката`ць
        стрелок – страле`ц
        стрелообразный – стралава`ты, стралаві`сты
        стрельба – страляні`на
        стрельчатый – сьпіча`сты
        стреляный воробей – бі`ты воўк; стары` кот
        стрелять (глазами) – казе`ліцца
        стремглав – на скрут галавы`, стоць галавой, потарч, вобцас, угру`нь
        стремительно – імклі`ва, пары`віста
        стремительный – імклі`вы, пары`вісты
        стремиться – імкну`цца, парыва`цца
        стремнина (в реке) – зыр
        стремянка – драбі`ны
        стриж – біру`лька, берагу`лька, біру`ля
        стрикулист – стрыкулі`сты, кру`пнік
        стричь под одну гребенку – пад адзі`н капы`л падганя`ць; пад адзі`н грэ`бень раўнава`ць
        строгий – суворы
        строевой (воен.) – шыхтавы`
        строение (сооружение) – пабудова, збудава`ньне
        строение (структура) – структура, будова
        строение (отдельное) – буды`ніна
        строитель – будаўні`к
        строительный материал – будаўні`чы матар’я`л, буду`лец
        строительство (процесс) – будоўля, будава`ньне
        строить (дом) – будава`ць
        строить из себя – удава`ць зь сябе`
        строить на песке – на лёдзе ха`ту будава`ць
        строиться (в армии) – шыхава`цца
        строй (государственный) – лад
        строй (в армии) – шыхт
        стройка – будоўля
        стройный – згра`бны, ла`дны, [хупа`вы]
        строка – радок
        стронуть (с места) – зру`шыць
        стропило – кроква
        строптивый – нязгодлівы, упарты, [цупа`рты]
        строчить (подшивать) – штабнава`ць
        строчить (из пулемёта) – штабнава`ць
        стругать – габлява`ць
        стружка – габлёнка, габлю`шка
        струиться – бруі`цца, струме`ніцца
        струйка – цурок, струме`ньчык, бру`йка
        стручок – струк
        струя – струме`нь, бру`я, цёк
        стряпаць – хоўдаць
        стряпуха – варэ`ўніца, хоўда
        студень (кул.) – халадзе`ц, квашані`на
        стужа – сьцю`жа, стынь
        стул – крэ`сла
        стул (физиол.) – надворак
        ступень (лестницы) – прысту`пка
        ступень (ракеты) – ступе`нь
        ступор (мед.) – сту`пар, аслупяне`ньне
        стыд – сорам
        стыдно – сорамна
        стыдновато – посарам
        стык – [сутока]
        стычка – суты`чка, заторжка, сты`тур
        стяжание – зыск
        суббота – субота, сыбота
        сугроб – сумёт, гу`рба, суве`й, [качагу`р]
        суд – суд
        сударыня (госпожа) – спада`рыня, па`ні
        сударыня (незамужняя госпожа) – спада`рычна, пане`нка
        сударь (господин) – спада`р, васпа`н
        судачить – плятка`рыць
        судебный – судовы
        судебный пристав (исполнитель) – віж
        судить (юр.) – судзі`ць
        судить (о чём-либо) – меркава`ць
        судить да рядить – ра`ды ра`дзіць, ра`ду браць
        судно (ёмкость) – судзі`на
        судно (корабль) – [струг]
        судок – пасу`дак
        судорга – су`тарга, су`тарж
        судьба – лёс, наканава`ньне, доля
        судьбоносный – лёсавы
        суеверие – пры`мхі
        суеверный – пры`мхлівы
        суета (ничтожность) – ма`рнасьць
        суета (беготня) – мітусьня`
        суета сует – ма`рнасьць над ма`рнасьцю
        суетиться – мітусі`цца
        суетливый – мітусьлі`вы
        суетность – ма`рнасьць
        суетный – ма`рны
        суждение – меркава`ньне
        сук – сук
        сук (толстый) – кокат
        сук (тонкий) – жага`р
        сук (сухой) – ставару`к
        сукин сын – гад пе`чаны; няўлю`ддзе пага`нае; перагры`зак саба`чы; вы`хла шакля`тая
        сукно (тонкое) – сае`та
        сулить – абяца`ць
        сума – ка`йстра
        сума перемётная – узьве`й-ве`цер, пярэ`варацень
        суматоха (сумятица) – сумятня`
        сумашедший дом – вар’я`тня
        сумашедший (о человеке) – вар’я`т, [асташонак]
        сумашедший (поступок) – вар’я`цкі, [асташоны]
        сумашествие – вар’я`цтва, [сумарок]
        сумеречный – пры`цемны, зьмярка`льны
        сумерки – зьмярка`ньне, зьмярк, сутоньне, пры`цемак, ша`рая гадзі`на
        суметь – змагчы`, здолець
        сумка – торба
        сумка (кавалерийская) – са`ква
        суммировать – падсумава`ць
        сумрак – змрок
        сундук – ку`фар
        сунуться со своим носом – нос уваткну`ць (уторкнуць, увапхну`ць, усадзі`ць)
        суп – зу`па, поліўка
        суп (кортофельный с салом) – крышаны`
        суп (крупяной) – крупе`ня
        суп (перловый) – панца`к
        супертяжеловес – цяжкавагаві`к
        супостат (противник) – су`пар, супара`т
        супруг – сужэ`нак
        супруга – сужэ`нка
        супружество – сужэ`нства
        сурепка (бот.) – сьвірэ`пка
        суровый – суворы
        сурок – байба`к
        суррогат – сурага`т, падме`н, замяня`льнік
        сустав (пальца) – чу`чанка, чучара`пка, суглоб
        сутки – содні
        сутолока (толчея) – талачэ`ча, таўхані`на, штурхані`на
        сутулый – згорблены, пахі`лы
        суть – су`тва, цы`мус
        сутяга – суяці`м
        сутяжничать – мікі`цець
        сутяжничество (юр.) – цягані`на па судох
        сухарь – асу`шак
        сухощавый (сухопарый) – стрынглява`ты, сухарля`вы, худабра`зы
        сухой – сухі`
        сухопутный – сухазе`мны
        сухость – су`хасьць, сухме`ць
        сухоядение – сухоўрыца
        сучить (нитки) – сука`ць
        суша – сухазе`м’е
        существенно – істотна
        существенный – істотны
        существительное (грам.) – назоўнік, [спакме`ньнік]
        существо – істота
        существование – існава`ньне, ісьне`ньне, бытава`ньне
        существовать – існава`ць, ісьне`ць
        сущий (существующий) – і`сны
        сущность – іста`, су`тва, і`снасьць
        схема – схе`ма, [красьлю`нак]
        схлынуть (о воде) – адысьці`
        схлынуть (о чувствах) – ача`хнуць
        сходимость – зьбе`жнасьць
        сходка – сха`жка
        сходство – падабе`нства
        сходящийся – зьбе`жны
        схоластика – схаля`стыка
        сцепиться (в драке) – сьця`цца
        счастливая судьба – шчасьлі`вы лёс, шчасьлі`вая доля
        счастливого пути! – у добры час! пу`хам дарожка! сакалі`нага лёту! шчасьць божа па дарозе!
        счастливчик – шчасьлі`вец, лёсік
        счерневший – учарне`лы
        счетовод – рахаўні`к
        счетоводство – рахаўні`цтва
        счёт (в банке) – раху`нак, конт
        счёт (забитых голов) – лік
        счётчик – лічы`льнік
        счёты (конторские) – лічы`льнікі
        счисление – зьлічэ`ньне
        считать (мат.) – лічы`ць, рахава`ць
        считать (иметь своё мнение) – даўніма`ць
        считать ворон (ротозейничать) – варон (га`ліц) страля`ць; му`хі лаві`ць
        считать деньги не отходя от кассы – лічы`ць грошы на ме`сцы
        сшибать (собирать выпрашивая) – каланты`рыць
        съедобный – ядкі`, ядомы
        съестной – е`сны
        съёжиться – шчупу`ліцца, сьцю`піцца, сьцяцю`рыцца
        съёмщик – найма`льнік
        сыгранность – зла`джанасьць
        сыграть в ящик – ве`чкам накры`цца; душою рыгну`ць
        сызмальства – зма`лку
        сын – сын
        сын (приёмный) – не`сын
        сыпной тиф – вы`сыпкавы ты`фус
        сыпь (на коже) – водрык
        сыровато – на`дсыр
        сырой (ветер) – золкі
        сырой (хлеб) – аце`сьлівы
        сырость – золь
        сыскной – вышукны`
        сытный – нае`дны
        сыщик – сок, асочнік, дэтэкты`ў, сьле`дчы
        сюртук – сурду`т

Падабаецца     Не падабаецца
2009–2020. Беларусь, Менск.