РОДНЫЯ ВОБРАЗЫ Вобразы мілыя роднага краю,               
Смутак і радасьць мая!..
      
 
Якуб Колас
    Галоўная      Слоўнікі           Спасылкі      Аб сайце       Кірыліца      Łacinka    
Алег Мінкін
Даведка
Кантэкстны тлумачальны слоўнік
Слоўнічак расейска-беларускіх адпаведнікаў
Ад укладальніка
А
Б
В
Г
Д
Е
Ё
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
У
        у
        у (моря) – каля`, ля
        у него болит сердце – ён хворы на сэ`рца
        у чёрта блины поест – у чорта малі`тву даста`не
        у чёрта на куличках – у віра`х на юра`х (у чортавых зуба`х); проці лі`ха на ўзгорку (дзе пень на калоду брэ`ша)
        убавить (скорость) – сьці`шыць
        убавить спеси – рогі пазьбіва`ць
        убегать – уцяка`ць
        убедительно – перакана`ўча, даводна
        убеждать – пераконваць, даводзіць
        убеждение – перакана`ньне
        убежище – прыту`лак, схрон
        убей меня господь! – ааб я ўдаўж ла`ўкі вы`прастаўся! ааб я сьве`ту ня ба`чыў!
        Убивать время – дні це`рці; дзянькі` зводзіць
        убивство – забойства, забой
        убираться (в помещении) – агляда`цца
        убогий – субожны
        убожество – злы`беда
        убой (скота) – рэз
        убор – строй
        убористый (почерк) – спорны, сьці`слы
        уборка урожая – жніво
        уборка помещения – ву`гледка, пра`таньне
        уборщица – прыбіра`чка, прыбіра`ньніца
        убранство – ша`ты
        убрать – зыбра`ць, прыня`ць, забра`ць
        убытки – стра`ты
        убыточный – стра`тны
        уважаемые господа! – шаноўнае спада`рства!
        уважаемый (всеми) – шанава`ны
        уважать – паважа`ць, шанава`ць
        уважение – пава`га, шанава`ньне
        уважительный – ува`жны
        увалень – ваву`ла, цюхця`й, не`паварацень
        увенченный – каранава`ны
        увенчаться (успехом) – завяршы`цца
        увенчивать (кого-либо) – каранава`ць
        уверение – запэ`ўніваньне, сцьве`рджаньне
        уверенный – пэ`ўны
        уверовать – даць ве`ры, паве`рыць
        увеселительный – заба`ўлівы, паце`шлівы
        увесистый – ува`жысты
        увечье – кале`цтва
        увёртки – выкрунта`сы, вы`круты, хі`трыкі
        увёртливость – спрыт
        увиваться (ухаживать) – увіха`цца
        увидеть – уба`чыць
        увидеться – уба`чыцца
        уволить – звольніць
        увольнение – звальне`ньне
        увы! – авохці мне!
        увязаться (за кем-либо) – уле`гчы, упле`нтацца
        угар – чад
        угареть – уча`дзець
        угарный – ча`дны
        угасающий – згаса`льны
        углекоп – вугля`р
        угловой – ку`тні, нарожны
        углубить – паглы`біць
        углубляться (в вопрос) – паглыбля`цца, занура`цца
        угнетатель – прыгнята`льнік
        угнетение – прыгнёт, прыці`ск
        угнетённый – прыгне`чаны
        уговорить (уломать) – умалёгаць, згадзі`ць, угамоніць
        угодить – дагадзі`ць
        угодливый – дагодлівы, панароўны
        угодник – панароўнік, укорнік, дагоднік
        угодничество – панароўка, дагодлівасьць
        угождать – нараві`ць, дагаджа`ць, га`дзіць
        угождать вопреки желанию – га`дзіць як ліхой ску`ле
        угол (внутри) – кут
        угол (снаружи) – рог
        уголовный – крыміна`льны
        уголок – заку`так, куток
        уголок (платка) – ражок
        угольщик – ву`гальнік
        угораздить – собіць
        угорь – даўга`р
        угощать – частава`ць, трактава`ць
        угощение – пачостка, пачасту`нак
        угрожать здоровью – стая`ць на здароўі
        угрохать (машину) – размалаці`ць
        угрызение – згрызота
        угрызения совести – згрызоты сумле`ньня
        удавиться (в петле) – засі`ліцца
        удаление – выдале`ньне
        удалённый (на расстоянии) – адда`лены
        удалённый (из класса) – вы`далены
        удалить – вы`даліць
        удалой – зухава`ты, заліхва`цкі
        удар судьбы – нячы`вель
        ударение – на`ціск
        ударить (кого-либо) – вы`тнуць, вы`цяць
        ударить лицом в грязь – у гразь ля`снуцца (пля`снуцца); плясь у гразь
        ударить по рукам – парука`цца
        удариться (войти) в амбицию – у хаму`т даць; у халя`ву ўступі`ць; кля`мка запа`ла
        ударник (труда) – [узорнік]
        ударный (грам.) – націскны`
        ударный (труд) – узорны
        ударный (инструмент) – уда`рны
        удача – спор
        удачный – уда`лы, спорны, тра`пны
        удел (судьба) – наканава`ньне, кон
        уделять (внимание) – надава`ць
        удерж – упы`нак
        удешевление – патаньне`ньне
        удивительный – дзівосны
        удивить – задзіві`ць
        удила – цу`глі
        удилище – вудзі`льна, вудаві`ла
        удильщик – ву`даль
        удлинёный – падоўжаны
        удлинить – падоўжыць
        удлиниться – падаўжэ`ць
        удочка – ву`да
        удобнее – ямчэ`й
        удобно – зру`чна
        удобный – выгодны, зру`чны, ла`твы, ёмкі
        удобрение – угнае`ньне, гной
        удобрять – угнойваць
        удобство – выгода, зру`чнасьць, ла`твасьць
        удовлетворить желание – спагна`ць ахвоту
        удовлетворять – здавальня`ць
        удовлетворять похоть – здавальня`ць пахаці`нства
        удружить – узы`чыць
        удушье – заду`ха
        уединение – самота
        уезд – паве`т
        уездный – павятовы
        уж (уже) – ужо
        уж – вуж
        ужас – жах, [ворах]
        ужасный – жахлі`вы, [ворашны], пачва`рны
        ужин – вячэ`ра
        ужинать – вячэ`раць
        узел – ву`зел
        узел (одежды) – клу`нак, клу`мак, хату`ль
        узнать – даве`дацца
        узнать правду – даве`дацца пра`ўды
        узник – вя`зень
        узор – кару`нак, [дэ`сань]
        узорный – кару`нкавы
        узоры – кару`нкі
        узоры (вырезанные из бумаги) – выціна`нкі
        узоры (вязаные) – фарботы
        узы – вя`зі, пу`ты, шпоны
        уйма – плойма
        указ – ука`з
        указатель – показь
        уклад (жизни) – пара`дак
        уклея – сіля`ва
        уклон – ухі`л
        уклоняться – ухіля`цца, уніка`ць
        уклончивый (взгляд) – уні`клівы
        уключина – кочат
        укор – дакор
        укорять – дакара`ць
        украдкой (втихоря) – ціхачом, цішком
        украсить – аздобіць
        украсть – вы`красьці, скра`сьці
        украшать – аздабля`ць
        украшение – аздоба, акра`са
        укротитель – утаймава`льнік
        укротить – утаймава`ць
        укрывать (разл.) – пакрыва`ць, закрыва`ць, накрыва`ць, укрыва`ць
        уксус – воцат
        уладить (дела) – зала`твіць
        улей – ву`лей
        улитка – сьліма`к
        улица – ву`ліца
        уличённый – уліцкава`ны
        уличить (взять с поличным) – уліцкава`ць
        уличить во лжи – на хлусьні` злаві`ць, хлусьню` вы`крыць (вы`сьведчыць)
        уловитель (тех.) – улоўнік
        уловка – вы`крут, хі`трасьць
        уложить в гроб – у магі`лу ўвагна`ць; у труну` загна`ць; на драўня`нага каня` ўссадзі`ць
        улыбающийся – усьміхнёны
        улыбка – усьме`шка
        ум – розум
        ума не приложить – розуму не дабра`ць; тропу не ўхапі`ць; глу`зду не прыста`віць; на цям ня йдзе
        ума палата – моцная галава`; мозгі густы`я; розуму бага`та
        умаление – ма`леньне
        умаляться – ма`ліцца
        умник – разу`мнік
        умелый – уме`йны
        умение – уме`йнасьць
        уменшитель (тех.) – памянша`льнік
        умерение (умеренность) – ме`рнасьць
        умеренный – ме`рны, умеркава`ны
        умерший – паме`рлы
        умершие (недавно) – наўцы`, наўе`
        уместный – дарэ`чны
        умилостивить (улестить) – ула`шчыць, уласка`віць
        уминать – жу`мрыць, пуцава`ць, трупа`ціць
        умирать со смеху – з рогату канча`цца; ад сьме`ху заходзіцца
        умиротворённый – замi`раны
        умнее всех – разумне`йшы над усі`х
        умножаться – множыцца
        умный – разу`мны
        умолишённый – вар’я`т
        умозаключение – зьмеркава`ньне
        умолкающий – моўкны
        умопомрачение – поблуд, чма`ра, помарака, [сумарок ]
        умственный – разумовы
        уму непостижимо – розумам не даста`ць (сягну`ць); у розум ня ўзяць
        умудриться – злоўчыцца
        умываться – мы`цца
        умышленно – наўмы`сна
        умышленный (преднамеренный) – сумы`сны
        унавоживать – угнойваць
        унаследовать – успадкава`ць
        унизительный – зьневажа`льны, зьнява`жлівы
        уничижаться – гні`біцца
        уничижение – згні`ба
        уничтожитель – зьнішча`льнік
        уничтожить – зьні`шчыць, збэ`йсаць, спля`жыць
        униат – вунія`т
        униженно – уні`жліва, уні`зьліва
        уничтожать – зьнішча`ць, глумі`ць
        уничтожение – зьнішчэ`ньне, глум
        Уния – Ву`нія
        унываць – ныдзе`ць, смуці`цца
        унылый – зныдзе`лы, засму`чаны
        уныние – засмучэ`ньне
        унять – утаймава`ць, сьці`шыць, супакоіць, суня`ць
        упадок – заняпа`д
        упаковка – паку`нак
        упаси (избави) бог! – барані` (хава`й) божа! няха`й бог кры`е!
        упасть – павалі`цца
        упасть как подкошенный – пакаці`цца (павалі`цца, кульну`цца) як сноп; кулём ле`гчы
        упиться (славой) – паце`шыцца
        уплата (выплата) – спла`та
        уплетать (уписывать) за обе щеки – на два бакі` е`сьці; за абе`дзьве шчокі пе`рці; як у це`рніцу це`рці
        уплотнитель (тех.) – ушчыльня`льнік
        уподобить – прыпадобніць, [сутокмець]
        уподобление – прыпадабне`ньне
        уполномоченный – упаўнава`жаны
        уполномочить – упаўнава`жыць
        упоминание – зга`дваньне, зга`дка
        упоминать – зга`дваць
        упомянутый – памянёны
        упорный – упа`рты, заця`ты
        упорство – заця`тасьць
        упорядочивать – пара`дкаваць
        упорядочить – спара`дкаваць
        употребляемый – ужыткоўны, тарноўны
        употреблять (выражение) – тарнава`ць
        употреблять (пищу) – спажыва`ць
        управиться (с работой) – ухадзі`цца
        управление (заводом) – кірава`ньне
        управление (завода) – упра`ва
        управляемый – кірава`ны
        управляющий – кірава`льны
        управляющий (завода) – кіраўні`чы
        упражнение – практыкава`ньне
        упражняться – практыкава`цца
        упразднить (расторгнуть, отменить) – скасава`ць
        упреждать – запабяга`ць
        упрекать – папіка`ць
        упрёк (укор) – папі`ка, дакор
        упростить – спрасьці`ць
        упрочить (положение) – угрунтава`ць, умацава`ць
        упругий – пру`гкі, пру`ткі
        упряжка – гужок
        упрямец – упорнік
        упрямство – упор
        упрямый – упорны, упорысты
        упрятать – схава`ць
        упрятать (далеко) – запраторыць
        упущение – недагля`д, нядба`йнасьць
        упырь (вампир) – наве`ц
        уравновесить – ураўнава`жыць
        уровень – ме`жань, ровень
        урод – вы`рад, звырод, пачва`ра
        уродливый – звыродлівы, пачва`рны
        урожай – ураджа`й, урода
        урок – ле`кцыя, наву`ка
        урон – шкода, ву`йма, [протар]
        уронить – упусьці`ць
        урочище – урочышча, гамонішча
        урчать – гурчэ`ць, ву`рзгаць
        урывками – пры`скакам
        усадьба – сядзі`ба
        усадьба (господская) – фальва`рак
        усач (о человеке) – вусаце`нь
        усач (бот.) – марона, мірон
        усердие – гарлі`васьць
        усердный – гарлі`вы
        усердствовать – шчырава`ць
        усечь – уця`ць
        усики (на колосе) – асьцю`лькі
        усиливающий – узмацня`льны
        усилие – вы`сілак
        усилитель (тех.) – узмацня`льнік
        усилиться – узмацні`цца
        усилиться (о дожде) – прыспорыць
        ускоритель (тех.) – паскара`льнік
        ускорять (шаг) – прысьпе`шваць, прыспорваць
        услаждать зрение – па`сьвіць вока (вочы)
        условие – умова, вару`нак, [зара`д]
        условный – умоўны
        усложнённый – склада`ны, заблы`таны
        услуга – паслу`га, ла`ска
        услужливый – паслу`жлівы
        успеть – спра`віцца
        успех – посьпех, спор
        успешный – пасьпяховы, спорны
        успокаивать – супакойваць
        успокаивающий – заспакая`льны
        успокоение – утойм
        успокоительный – заспакойлівы
        успокоительно (подействовать) – супакойліва
        усовершенствовать – удаскана`льваць
        устав – стату`т
        уставиться (глазами) – утаропіцца
        усталость – стома, змора, стомленасьць, зморанасьць
        установившийся – станоўны
        установилась хорошая погода – ста`ла на пагодзе
        установка (оборудование) – абсталява`ньне, начы`ньне
        установка (памятника) – усталяваньне, усталёўваньне
        установка (отдельная) – мэхані`зм
        установка (установки) – усталява`ньне
        установка (ориентация) – зада`дзенасьць, арыента`цыя
        установление – пакон
        устаревший – застарэ`лы
        устареть – застарэ`ць
        устный – маўле`нчы
        устой – грунт, аснова
        устойчивый – устойлівы
        устояв (на ногах) – астояўшы
        устоять (на ногах) – астояцца
        устраивать (скандал) – учыня`ць
        устранение (разл.) – зьнішчэ`ньне, зьліквідава`ньне, прыбіра`ньне
        устройство (механизм, прибор) – мэхані`зм, снадзь, прыла`да
        устройство (механизма) – канстру`кцыя, будова
        устройство (мира) – будова, структу`ра
        устройство (мероприятия) – нала`джваньне, арганіза`цыя
        уступать – папушча`ць
        уступать в цене – спуска`ць з цаны`
        уступка – папушчэ`ньне
        устраивать (скандал) – учыня`ць
        устраивать (революцию) – рабі`ць
        устранение – зьнiшчэ`ньне, скасава`ньне, пастаране`ньне
        устранить – прыня`ць, прыбра`ць, зьнi`шчыць, скасава`ць
        устроиться (на работу) – уладкава`цца
        уступить (дать себя в обиду) – папусьці`ць
        устье – утока
        усы – ву`сы
        усыхать – ссыха`цца
        утайка – тайба`
        утварь – начы`ньне
        утверждать – цьве`рдзіць, сцьвярджа`ць
        утверждать (печатью) – змацня`ць
        утверждение – цьве`рджаньне
        утеха – патоля
        утечка – праточваньне, пратачэ`ньне , зьбег, адток
        утешение – суце`ха, суцяшэ`ньне
        утешительный – суцяша`льны
        утешить – суце`шыць, разва`жыць
        утихомирить (обуздать, укротить) – утаймава`ць
        утка – ка`чка
        утолить жажду – прагна`ць сма`гу
        утомиться – стамі`цца, змары`цца, зьнябы`цца
        утомиться в дороге – здарожыцца
        утомлять (руки) – трудзі`ць
        утончённость – вы`танчанасьць
        утончённый (о человеке) – выштукава`ны, субтэ`льны, вы`танчаны
        утоньшение (на предмете) – на`жма
        утопленник – тапе`лец
        уточнить – удакладні`ць, спра`ўдзіць
        утрата – страта
        утратить – стра`ціць
        утратить веру – зьняве`рыцца
        утренник – ра`нішнік
        утренняя звезда – дзянні`ца, зара`нка
        утро – ра`ніца, ра`нак, ра`ньне
        утроба – ч`эрава, ятро
        утроить – патроіць
        утром – ура`ньні, адра`нку
        утюг – прас
        утюжить – прасава`ць
        уха – ю`шка
        ухаб – выбоіна, калдобіна, [баю`ра]
        ухабистый – выбоісты, калдобісты
        ухажёр – залётнік, кавале`р
        ухаживания – залёты, заляца`ньні
        ухаживать (за деревом) – дагляда`ць, росьціць
        ухаживать (за ребёнком) – дагляда`ць, гадава`ць, ня`ньчыць
        ухаживать (за женщиной) – заляца`цца, уды`гаваць, дзеразава`цца, удава`цца, уляга`ць, падба`бевацца
        ухаживание (за женщиной) – убе`гі, умы`згі, залёты
        ухарский (молодцеватый, удалой, лихой) – зухава`ты, заліхва`цкі
        ухарь – зух
        ухать (о филине) – ву`хкаць
        ухват – ві`лкі
        ухищрение – выста`ўнасьць, хі`трыкі
        ухмыляться – гмы`ліцца
        ухо – ву`ха
        уход (откуда-либо) – адыходзіны, розыйд, расха`жка
        уход (за кем? за чем?) – дагля`д (каго? чаго?)
        уходить – адыходзіць
        ухудшить – пагоршыць, згоршыць
        уцелевший – ацале`лы
        участвовать – удзе`льнічаць
        участие (в конкурсе) – удзе`л
        участие (к кому-либо) – спага`да, спогад
        участник – удзе`льнік
        участок (земли) – дзяльні`ца, дзяля`нка
        участок (избирательный) – дзяльні`ца
        участок (полицейский) – пастару`нак
        участь – доля
        учащийся – ву`чаньнік, навучэ`нец
        учебник – падру`чнік
        учебное заведение – навуча`льная ўстанова
        учебный (год) – навуча`льны
        учебный (материал) – падру`чны
        учение – наву`ка
        ученик – ву`чань
        ученический – вучнёўскі
        учёный – вучоны, навуковец
        учётный – падліковы
        училище – вучэ`льня
        учитель – наста`ўнік
        учредительный – устаноўчы
        учреждение (заведение) – установа
        учуг – ёз
        учуять – зьню`хаць
        ушанка – аблаву`ха
        ушат – цэ`бар
        ушат (небольшой) – цабэ`рак
        ушиб – вы`цятае ме`сца
        ушибить – вы`цяць
        ушки на макушке – слых на семяры`х; ву`шы наста`віць
        ушной – вушны`
        ущерб – ушчэ`рбак
        ущербный – уломны
        ущипнуть – ушчыкну`ць
        уют – уту`льнасьць
        уютный – уту`льны

Падабаецца     Не падабаецца
2009–2020. Беларусь, Менск.