РОДНЫЯ ВОБРАЗЫ Вобразы мілыя роднага краю,               
Смутак і радасьць мая!..
      
 
Якуб Колас
    Галоўная      Слоўнікі           Спасылкі      Аб сайце       Кірыліца      Łacinka    
Алег Мінкін
Даведка
Кантэкстны тлумачальны слоўнік
Слоўнічак расейска-беларускіх адпаведнікаў
Ад укладальніка
А
Б
В
Г
Д
Е
Ё
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
Х
        х
        хайло (бран.) – ля`па, зя`па
        хакер – ха`кер, праломнік
        халатный (нерадивый) – нядба`йны
        халтура (шабашка) – [ды`тка]
        халуй – папіха`ч
        халява (дармовщина) – дарэ`мшчына, матулы`, халя`ва
        хам – хаму`ла , хаму`йла
        хана! – халэ`мус!
        хапуга – тарбахва`т
        характерная (отличительная) особенность – характэ`рная асаблі`васьць, шчыгу`л
        характерный – характэ`рны, адме`тны
        хариус – ліпе`нь
        харканье – ка`рханьне
        харкать – ка`рхаць
        харчевня – карчма`, яда`льня
        хвастун – хвалько, выхваля`ка
        хват (лихач) – зух, ёмкач, місьцю`к, джгун, крут, [вадады`х]
        хватает (всего) – стае`, досыць
        хватать (что-либо) – ха`паць, гла`баць
        хватать воздух открытым ртом – зяха`ць
        хватит! (когда наливают) – досыць!
        хватит! (когда насыпают) – хопіць!
        хватит! (когда пристают) – бу`дзе!
        хватит! (на собаку) – до!
        хватит! (на плакате) – годзе!
        хватит (достаточно) – даволі, ста`не
        хватит с меня! – годзе мне!
        хватить – хапі`ць
        хватить (перехватить) через край – це`раз (праз) ме`ру ўзяць ; ме`ру перабра`ць
        хватка (в борьбе) – спохап
        хвойный – ігла`сты
        хворост – хваросьце
        хворост (мелкий) – хлуд
        хворост (кул.) – хрушчы`
        хворостина – дубе`ц, паплі`ска, віці`на
        хворь – хворасьць
        хвоя (иглица) – іглі`ца, шы`гальле
        хижина – халу`па, шалабэ`йка
        хилеть – ке`пснуць, кволець
        хилый – кволы, ке`пы, недалу`жны
        хиреть (чахнуть) – чэ`знуць, чаўрэ`ць
        хитроумный – хітраму`дры
        хитрости – хі`трыкі, прыхі`тры, [ёхры]
        хитрость – хітрасьць
        хитрец – хітру`н
        хитрый – хі`тры
        хи-хи – кіх-кіх
        хихикать – кі`хаць
        хищник – драпе`жнік, хіжа`к
        хищный – драпе`жны, хі`жы
        хлам – халу`сьце, трахаму`дзьдзе, гломазд, хломазд, лабудзьдзё, болды, за`валь
        хлеб – хлеб
        хлеб (зерно) – збожжа, збажына`
        хлеб да соль! – сыць, Божа!
        хлеб насущный – хлеб надзённы (запле`чны)
        хлебать – сёрбаць
        хлебец – перапе`чка
        хлебосольничать – станавi`ць (развадзi`ць) сталы`
        хлебосольный – гасьці`нны
        хлестать (стегать) – хваста`ць, сьцяба`ць, сьцёбаць
        хлестаться (веником) – цёпацца
        хлипкий – крэ`ўкі, хі`сткі, кволы, пляха`ты
        хлопать (глазами) – лы`паць
        хлопать (дверью) – ля`паць
        хло`пок – бавоўна
        хлопотаць – ру`піцца, завіха`цца
        хлопушка – покаўка
        хлопчатобумажный – баваўня`ны, парцяны`
        хлор – хлёр
        хлорка – хлёрка
        хлюст – [джы`нджык]
        хлябь – праду`ха водная, плю`ха
        хмарь – гмур
        хмельный – хме`лісты
        хмырь – гмы`рак, [дзюк]
        хныкала – кны`хала
        хныкать – кны`хаць, хны`пець, кана`рхаць
        ход (подземный) – лёхі
        ходатай – пасярэ`днік, засту`пца
        ходатайство – стара`ньне
        ходить – хадзі`ць
        ходить (туда-сюда) – соўгацца, сноўдацца, шнурава`ць
        ходить (на цыпочках) – ды`баць, дзы`баць
        ходить (босиком) – цы`баць
        ходить (несмело) – цю`паць
        ходить (быстро) – шыба`ць
        ходить (по грязи) – цялёпаць
        ходить (прихрамывая) – кульга`ць, кавіня`ць, талалы`хаць, чыкільды`каць
        ходить на задних лапках – на цы`рлах (ды`бачках) хадзі`ць; па адной масьні`чыне хадзі`ць
        ходить на рыбалку – хадзі`ць на ры`бу
        ходить по миру – па лю`дзях хадзі`ць; з торбаю хадзі`ць; жабрава`ць
        ходить по струнке – па дроце хадзі`ць; па адной дошчачцы скака`ць
        ходить с протянутой рукой – з прыполам хадзі`ць; на хлеб сьпява`ць; з рук глядзе`ць
        ходить ходуном – ходырам хадзі`ць
        ходули – ды`блі, шчоўдлі
        ходун – хады`ка
        ходьба – хада`
        хождение – хадня`
        хождение по мукам – блука`ньне па паку`тах
        хозяин – гаспада`р
        хозяйка – гаспады`ня
        хозяйничать – гаспада`рыць
        хозяйственный (магазин) – гаспада`рчы
        хозяйственный (о человеке) – гаспада`рлівы
        хозяйство – гаспада`рка
        Хойники – Хвойнікі
        холм – узгорак, пагорак
        холмистый – узгорысты
        холодец (кул.) – квашані`на, халоднае
        холодильник – лядоўня
        холодище – халадэ`ча
        холостой – бязжонец
        холощение – паклада`ньне
        хоронить (покойника) – хава`ць
        хорёк – тхор, шашок
        хорохориться – шарахорыцца, шашэ`рыцца
        хорош гусь – дабёр бабёр; добрая ца`ца
        хорошенькое дело – добры га`ндаль
        хорошо – добра
        хорошо что (благо) – балазе`, [на`ба]
        хоругвь – хару`гва
        хоругвь (церьковная) – пратэ`са
        хотел было – ме`ўся
        хоть бы хны – і ні лыс; хоць бы дзі`чкі; ні ў ву`ху вада`
        хоть бы что – і ня шум баравы`; хоць бы цьвік; хоць мак сей
        хоть в омут головой – хоць тапі`ся; хоць у пе`льку (вір) галавою; хоць у палонку
        хоть глаз выколи – хоць у хованкі гуля`й; хоць па`льцам у вока
        хоть завались – хоць гаць гаці`; возам не павязе`ш; хоць расьперажы`ся
        хоть караул кричи – хоць гвалт крычы`
        хоть кол на голове теши – хоць у лоб страля`й; клец баранавы`
        хоть косой коси – хоць касу` заклада`й; хоць грабля`мі заграба`й
        хоть ложись да помирай – хоць жывому ў зямлю` сыру`ю лезь
        хоть лопни – хоць у печ крычы`; хоць ты што
        хоть отбавляй – хоць каўшом бяры`; аж зана`дта; аж це`раз ву`шы
        хоть пруд пруди – хоць гаць гаці`; возам не павязе`ш
        хоть разорвись (расшибись) – хоць парві`ся; хоць трэ`сьні й прапада`й
        хоть топор вешай – бы`ццам каты` ў ха`це начава`лі; хоць сяке`ру заве`сь
        хоть трава не расти – няха`й хоць воўк траву` есьць
        хоть умри – хоць ты лунь; хоць ты з па`льца вы`ламі
        хоть шаром покати – ні ўзяць ні ўцяць; як вы`мецена; як жа`ба цы`цкі дасьць
        хотя – хоць
        хохлатка (курица) – чуба`тка
        хохот – рогат
        хохотать – рагата`ць
        хочешь не хочешь – хочучы-няхочучы, хоцькі-няхоцькі
        хранилище – спрат, сховішча
        хранитель – хава`льнік
        хребет (анат.) – вужла`к, за`тняя костка
        хрестоматия – хрэстама`тыя, чыта`нка
        хриплый – хрыпа`ты
        хриплый (о голосе) – дзярка`ты
        Христом-богом просить (молить) – напрамі`лы бог (жывы`м богам) прасі`ць
        хромать – кульга`ць
        хромой – кульга`вы
        хромоногий – клышаногі
        хромоножка – клыш
        хроника – кроніка
        хронология – краналёгія
        хронометр – часаме`р
        хронометрический – часаме`рны
        хроноскоп – часагля`д
        хроноскопический – часагля`дны
        хрупкий – крохкі
        хруст – хрумст, хропат
        хрустеть – хрумсьце`ць, хропать, храбусьце`ць
        хрюкать – рохкаць
        хряк – кнораз, кнур, кныр
        хрящик – храсток
        худоба – худзіня`, худзі`зна
        художественный – маста`цкі
        художник – маста`к
        худой (дырявый) – дзіра`вы
        худой (плохой) – благі`, ке`пскі, дрэ`нны
        худой (тощий) – худы`
        худощавый (сухощавый) – хударля`вы, худабра`зы, [хільпа`сны]
        хуже – горш
        хуление (хула) – блюзьне`рства
        хулить – блю`зьніць, шпэ`ціць, га`ніць
        хульник – блюзьне`рца
        хульный – блюзьне`рскі

Падабаецца     Не падабаецца
2009–2020. Беларусь, Менск.