РОДНЫЯ ВОБРАЗЫ Вобразы мілыя роднага краю,               
Смутак і радасьць мая!..
      
 
Якуб Колас
    Галоўная      Слоўнікі           Спасылкі      Аб сайце       Кірыліца      Łacinka    
Алег Мінкін
Даведка
Кантэкстны тлумачальны слоўнік
Слоўнічак расейска-беларускіх адпаведнікаў
Ад укладальніка
А
Б
В
Г
Д
Е
Ё
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
Г
        г
        гадить (грязнить) – бру`дзіць, пэ`цкаць
        гадить (пакостить) – шкодзіць
        гадкий – гі`дкі, бры`дкі, плюга`вы
        гадость – брыдота, брыда`
        гадюка – га`дзіна
        газетчик – газэ`тнік
        газопровод – газавод
        гайка – га`йка, [мітэ`рка]
        галдёж – га`лас, гам
        галка – ка`ўка
        галлюцинация – галюцына`цыя, амарока, памжа`
        галстук – га`льштук, [шыявя`з]
        галун – шаўрон
        гардероб – гардэроб, вопратня, ша`тня
        гаркнуть – гы`ркнуць
        гарнизон – залога
        гарус – шадрон
        гарусный – шадронавы
        гарь – сма`ліна, смаль, за`смаль
        гвоздика – гвазьдзікі`
        гвоздь – цьвік
        где – дзе
        где-то – не`дзе
        георгина – вяргі`ня
        генерал – генэра`л
        гербарий – быліна`р
        Германия – Няме`ччына
        гешефт – хаўру`с
        гибка – гба`ньне
        гибкий – гб i`сты, гну`ткі
        гибрид – гібры`д, мяша`нец
        гибщик – гба`ньнік
        гимн – хваласьпе`ў
        гипотенуза – проціпростаку`тная
        гиря – гі`ра, [цахна`р]
        глава – разьдзе`л
        главенство – вяршэ`нства
        главенствовать – вяршэ`нстваваць
        главное дело – галоўны клопат, галоўная справа
        главнокомандующий – вайскавода
        главный – галоўны, падставовы
        глагол (грам.) – дзеяслоў
        гладильня – прасава`льня
        гладить – гла`дзіць
        гладить (утюгом) – прасава`ць
        гладь – роўнядзь
        глаз – вока
        глаза – вочы
        глаза (красивые) – жа`бы-вочы
        глазеть – казе`рыцца
        глазница – вачні`ца
        глазные яблоки – в`ірлы
        глазок – вочка
        глазок (дверной) – сачок, [вокля]
        глазурь – глязу`ра
        гласная (буква) – галосная
        гласность – публi`чнасьць
        глашатай – скліка`ч, кліку`н
        глист – раба`к
        глицерин – гліцэры`на
        глобус – глёбус, [глёб]
        глодать (кость) – масоліць
        глотать – глыта`ць, каўта`ць
        глубина – глыбіня`
        глубинный – глыбі`нны, наўзглы`бны
        глуп как пробка – дурны` як пень
        глупость – глу`пства, дурнота
        глупый – неразу`мны, дурны`, бязглу`зды, глу`мны
        глухарь (птица) – глушэ`ц
        глухарь (о человеке) – глуша`к
        глушь (захолустье) – глухме`нь
        глыба – камлы`га, гуты`ра, бры`ла
        гнать – гнаць, туры`ць
        гневливый – гняўлі`вы
        гне`вный – злосны, разью`шаны
        гнедой – мша`ры
        гнедо-сивый – ці`савы
        гнездо – гняздо
        гнездо (бобра) – бабраві`на
        гнездо (осиное) – ка`пур
        гнездовье – гне`зьдзішча, котлішча
        гнилушка – гніля`к, трухля`к
        гниль – гнільлё, тру`хдядзь
        гном – гном, хохлік
        гнусавый – гугня`вы, гамза`ты
        гнуть своё – сваё пра`віць
        гнуться в дугу – кру`кам гну`цца
        говори! – кажы!
        говори да меру знай – гавары` ды ня ўсё дагары`
        говорить в точку – слу`шна каза`ць
        говорить (невнятно) – ша`мкаць
        говорить обиняком – бяня`каць
        говядина – я`лавічына
        годный – прыда`тны
        годовалое животное – пярэ`зімак
        годовщина – угодкі
        голавль (рыба) – галаве`нь
        голенастый – падга`лісты, цыба`ты
        голенище (сапога) – халя`ва
        голень – галёнка
        гол как сокол – гол як кол
        голова – галава`, голаў
        голова садовая – галава` капусьця`ная
        головастик – апалонік
        головешка – галаве`шка, галаўня`, [шу`швалак], [карчу`шка], [махны`тка], [кацубе`шка], [галу`за]
        головки (сапог) – пры`швы
        головная боль – боль галавы`
        головокружение – за`марака
        головоломка – мазгатня`
        голод – голад, галадава`ньне
        голодать – галадава`ць
        голодуха – галадоўля
        голое пространство – га`ла
        голосовать – галасаваць, [вотаваць]
        голубика – буякі`, дурні`цы
        голубчик – лябе`дзька, лабу`дзька
        голубка – галубі`ца
        голубь – голуб
        голый (обнажённый) – аголены
        голыми руками (взять кого-то) – галару`ч
        голытьба (голь) – галота, гала`йстра, [галатва`],[ гале`нда]
        гомельчанин – гамяльчу`к
        гонения (преследование) – перасьле`д, уці`ск
        гонец – кур’е`р, пасыльны`
        гонимый – гна`ны
        гонорар – ганара`р, [дзякло]
        гончая (собака) – ганча`к
        гоняться за двумя зайцами – два зайцы` гнаць
        гоп! – гоц!
        горбушка (краюха) – акра`ец
        горбыль – аполак
        горделивый – ганарлі`вы
        гордец – ганарлі`вец
        гордиться – ганары`цца
        гордость – гонар, гордасьць
        гордый – горды
        горе – гора
        горевать – бедава`ць
        горелка – пальні`к
        горе луковое – гора чуба`тае
        горе мне – авохці мне
        горемыка – гарапа`шнік, гаротнік
        горемычный – гарапа`шны
        горец – гараве`ц, гара`ль
        горец (бот.) – драсён
        горечь (в еде) – гарката`, чэ`мер, горкасьць
        горечь (печаль) – горыч, горасьць
        горизонт – далягля`д, відавок, небакра`й
        горизонталь – пазе`мнік
        горизонтальный – пазе`мны
        гори синим огнем! – гары` яно га`рам!
        горицвет (бот.) – сьве`тнік
        горланить – гарла`ць
        горлица – ту`ркаўка
        горлопан – гарла`н, гарку`н
        горничная – пакаёўка
        город – ме`ста, горад
        городовой – гарадаві`к
        городок – мястэ`чка
        городская управа – ра`туша
        городской голова – бурмі`стар, войт
        горошина – гарашы`на
        горошник – гарохавіньне
        городской – гарадзкі`, местачковы, [ме`йскі]
        горсть – жме`ня
        гортанобесец (рел.) – жарлок
        горшок – гаршчок
        горшок (ваза) – вазоніца, вазон
        горчит (мука`) – гарэ`ніць
        горюн – гаруне`ц, гару`ля
        горячка – гару`чка
        горящие угли – жар
        госпиталь – шпіта`ль
        господа! – панове! спада`рства!
        господин! – па`не! спада`ру!
        господний – госпадаў
        господствовать (в стране) – панава`ць
        господствовать (главенствовать) – вяршэ`нстваваць
        господствовать (в мнении) – пераважа`ць
        господь – госпад
        госпожа! – па`ні!
        гостеприимный (радушный) – гасьці`нны
        гостиная – гасьцёўня
        гостиница (отель) – гасці`ніца, гатэ`ль, [гры`дніца]
        гостить – гасьцява`ць
        государственничество – этаты`зм
        государственный – дзяржа`ўны
        государство – дзяржа`ва, [спада`рства]
        готовить (создавать) – рыхтава`ць, дыхтава`ць
        готовить (еду) – гатава`ць
        грабастать – гла`баць
        грабельщик – грабе`льнік
        грабёж – рабу`нак
        грабитель – рабаўні`к, лупе`жца
        грабить – рабава`ць
        гравейка – жвіроўка
        гравий – жвір
        грамматика – грама`тыка, лад мовы
        грамотный – пісьме`нны, адукава`ны
        граница – мяжа`
        гребец – вясьля`р
        гребешок – грабяне`ц
        гребля – веслава`ньне
        греметь – грыме`ць
        греметь (о телеге) – тарахце`ць, туркаце`ць
        гренадёр – гарнадзе`рык
        грести (веслом) – веслава`ць
        грести (граблями) – гра`біць
        грецкий орех – валоскі арэ`х
        греческий – грэ`цкі
        грешным делом – прызна`цца, прызна`юся
        грибозвон – цы`мбал, грыбзон
        гримаса – мі`на, гімора
        гримасничать – гіморнічаць
        гроб – дамаві`на, труна`, дамоўка
        гродненский – гарадзе`нскі
        Гродно – Горадня
        гроздь (кисть) – гронка
        грозить – стра`шыць
        грозить пальцем – ківа`ць па`льцам
        гром – гром, пяру`н
        громадина – гарга`ра
        громадина (в строительстве) – гмах
        громкий – гу`чны, голасны, зы`чны
        громовержец – грамабой
        громоздкий – грува`сткі, гламаздава`ты
        громкоговоритель – гучнамовец
        громоотвод – пяру`ньнік
        громыхать – грыме`ць
        грохот – гру`кат
        грохотать – груката`ць
        грош – грош
        грош (монета) – шаг
        груда – груд
        груда камней – кру`шня
        грудь – гру`дзі, [пе`лькі]
        грудь (у лошади) – пе`рсі
        груз – цяжво, [су`гат]
        грузило – патапе`ц, патанок
        грузить – га`ціць
        грузный – мажны`, [су`гатны]
        грузовик – цяжа`рнік
        группа – гурт
        группировка – згрупава`ньне, групава`ньне
        грусть (печаль) – сум, сму`так, журба`
        груша (плод) – гру`ша, ду`ля
        груша (дерево) – ігру`ша, ду`ля
        груша (дикая) – дзі`чка
        грыжа – ку`тніца, кіла`
        грыжник (бот.) – гладу`н
        грядка – ляха`
        грязнуля – непамы`цька
        грязный – бру`дны
        грязный (о дороге) – гра`зкі
        грязь – бруд, гразь
        грязь (жидкая) – жу`жала
        грязь (вязкая) – калату`ша
        губитель – згу`бца, стра`тца
        гудеть – гусьці`
        гулять (прохаживаться) – прахаджа`цца, шпацырава`ць
        гуманитарий – гуманіта`р
        гусеница – ву`сень
        гусиная кожа – це`ркі
        гуськом – гу`жам, цу`гам

Падабаецца     Не падабаецца
2009–2020. Беларусь, Менск.